Odyologlar için 1 Bakışta Kulak Muayenesi

Odyologlar için 1 Bakışta Kulak Muayenesi: Biz odyologlar olarak gelen hastalara öncelikle tek bir bakışta kulak muayenesi yapmamız gerekir. Aksi taktirde sonraki süreçte yapacağımız testlerin sağlıklı olacağını söylemek pek doğru olmaz.

Kulak Muayenesi:

Kulağın muayenesi şunları içerir:

 1. Kulak kepçesi
 2. Dış kulak yolu
 3. Timpanik memran
 4. Orta kulak
 5. Östaki tüpü fonksiyonu için testler
 6. İşitme testleri
 7. Denge testleri
 8. Gözler
 9. Kranial sinirler
 10. Post auriküler bölge (mastoid proçes) ve lenf
  nodları

Otoskopi :

Metotlar:

 1. Bir alın aynası kullanılarak indirekt aydınlatma. İmkanlar el vermeyebilir zordur.
 2. Işıklı otoskop: Bir spekulum, sap ve bir büyüteç parçası (1,5-2 X). Her odyologun otoskopu olmalı!!

Teknik

 1. Kulak kepçesi erişkinlerde yukarıya, geriye ve aşağıya ve dışarıya doğru çekilerek meatus düzgünleştirilir.
 2. Uygun büyüklükteki spekulum bir rotasyon hareketi ile meatusun aksı boyunca yerleştirilir. Kemik meatusun duvarı çok hassas olduğundan irrite edilmemelidir.
 3. Bir el enstrumantasyon için serbest bırakılmalıdır.
 4. İnfantlarda ve küçük çocuklarda meatusu düzeltmek için kulak kepçesi aşağıya ve geriye doğru çekilir.
 5. Kir ve diğer debrisler uygun bir test için KBB’ye yönlendirilip alınmalıdır.

Hatalar

 1. Çok dar bir spekulumun kemik dış kulak yoluna sokulması görüşü kısıtlar.
 2. Çok geniş bir spekulumun kartilajin öz meatusa girememesi ve ağrı oluşturmasına neden olur.
 3. Debrislerin yetersiz temizlenmesi görüşü engelleyecektir.

Kulak kepçesinin muayenesi :

 1. Şekil
 2. Büyüklük
 3. Simetri
 4. Enflamasyon işaretleri
 5. Ülserler

Odyologlar için 1 Bakışta Kulak Muayenesi Serisinde DKY:

 1. Açıklık; atrezi ,stenoz
 2. Şişkinlik; enflamatuar, tumöral
 3. Akıntı; kir, mukoid, pürülan, hemorajik, sulu
 4. Tragal hassasiyet
 5. Postero-süperior meatal duvarda çöküntü
  Timpanik membran: (çıplak gözle, otoskopla,
  otomikroskopla)
 6. Pozisyonu
 7. Rengi: kanlı,mat, siyanoze, bullöz
 8. Kemikçikler
 9. Perforasyonlar (marjinal veya santral, yeri,
  büyüklüğü)
 10. Mobilitesi: (retraksiyonlar) pnömotik otoskop
  veya Siegle spekulumu kullanımı ile.

Orta Kulak

Perforasyonun içinden muayene edilebilir. Mukozanın rengine, ödeme, akıntıya, poliplere, promontoryuma bakılır.

Östaki tüp fonksiyonlarının testleri

Kalitatif metodlar:

 1. Valsalva manevrası:
  İlke: Dış yardım olmaksızın tubal açıklığın gösterilmesi
  Metod: Hasta derin bir nefes aldıktan sonra burnunu kıstırır ve ağzını kapatarak üfleme girişiminde bulunur. Otoskopi ile timpanik membranda dışa doğru hareket gözlenir. Oskültasyon ile çıtırtı sesi ortaya konur. Not: Bu testin başarısızlığı tüpün patolojik oklüzyonlarının kanıtı değildir. Bu manevranın tehlikesi mevcut nazal ve nazofarengeal enfeksiyonun kulağa geçmesidir.
 2. Toynbee testi:
  İlke: Daha emniyetlidir ve normal tubal fonksiyonları tesbit eder.
  Metod: Burun kapalıdır ve hasta yutkunur. Timpanik membranda içe doğru çekilme olur, otoskopi ve oskültasyon ile bir ses işitilirken teyit edilir.
 3. Politzer testi:
  İlke: Yumuşak damak yükseltilmişken nazofarenks basıncı arttırılır, tüp açılır.
  Metod: Hekim/Odyolog hastanın burun deliklerinden birini plastik balonla tıkar ve diğer delik sıkıca kıstırılır. Hasta yutkunma ile veya ‘koka kola’ gibi kelimeleri söyleyerek damağı yukarı kaldırır. Aynı zamanda kapalı nazal kavitedeki hava basıncı Politzer balonundan basılan hava ile arttırılır. Odyolog/Doktor bir tüp kullanarak oskültasyon ile orta kulak içine olan hava akımını işitebilir.
 4. Tubal kateterizasyon
  İlke: Tuba ağzına doğru suni hava akımı verilir.
  Metod: Gümüş bir kateter burna geçirilerek tuba ağzına nişanlanır. Hava, kataterle ilişkili bir balon yardımıyla kulak içine doğru geçer.
  Komplikasyonları: Tubal otitis media, timpanik membranda rüptür, nazal kanama, tubal ostiumun hasarı.

Kantitatif metodlar

 1. Manometri
 2. Sonomanometri
 3. Akustik empedans
 4. Timpanometri. En çok bu son ikisi kullanılmaktadır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara