Saf Ses Odyometrisi

Saf Ses Odyometrisi
İşitme kaybının tanısında kullanılan en temel araç odyometredir. Odyometre belli temel bileşenleri içermektedir. Ses üreten bir kaynak, uyaran enerjisini yükselticisi, enerjinin artmasına veya azalmasına izin veren ses kontrol ve kulaklıklardan oluşmaktadır. Odyometreler, genellikle 125 ile 12000 Hz arasında sinyal üretirler. Odyometrelerde saf ses uyaranın yanı sıra, dar bant gürültü veya beyaz gürültü kullanılabilmektedir. Odyometri testinde, kişiye farklı frekanslarda ve farklı şiddet seviyelerinde sesler sunulur. Kişinin; zamanın %50 sinde verilen uyarana doğru cevap verdiği en düşük şiddet, işitme eşiği olarak belirlenir .

Saf ses odyometrisinde, hava yolu ve kemik yolu işitme eşikleri belirlenir. Hava yolu işitme eşikleri genellikle standart TDH-39 kulaklıklar kullanılarak yapılmaktadır. Kliniklerde genellikle 125 ile 8000 Hz arasındaki frekanslarda ölçüm yapılmaktadır. Kulaklıklar takıldıktan sonra teste iyi kulaktan başlanır. Teste başlangıç frekansı 1000 Hz’dir. Sağ ve sol kulak için işitme eşikleri ayrı ayrı test edilir. Her iki kulak için elde edilen işitme eşiklerinin gösterildiği grafiğe odyogram denilir. İşitme eşikleri odyogram üzerinde işaretlenir. Kemik yolu işitme eşiklerinin tespitinde kemik iletim vibratörü olan Radio Ear B71 veya B72 kullanılmaktadır. Kemik yolu işitme eşikleri 500 Hz ile 4000 Hz arasındaki frekanslarda ölçülür. Kemik iletim vibratörü odyometre ile bağlantılı olup mastoid kemik üzerine yerleştirilir. Bu vibratör ile kafatasında oluşan titreşimler kokleaya ulaşmaktadır.

Kemik yolu işitme eşiklerinin belirlenmesinde amaç işitme kaybının tipinin belirlenmesidir. Hava ve kemik yolu işitme eşikleri 20 dB’ den daha iyi ve hava yolu işitme eşikleri ile kemik yolu işitme eşikleri arasında 5 dB’ i aşan fark varsa iletim tipi işitme kaybı, hava ve kemik yolu işitme eşikleri normal değerlerin altında olup ve hava kemik aralığı mevcut ise mikst tip işitme kaybı, hava ve kemik aralığının 5 olmadığı ve eşiklerin normal değerlerin altında olduğu durumlar sensorinöral işitme kaybı olarak isimlendirilir.

İşitme kaybının sınıflaması 500, 1000 ve 2000 Hz frekanslarında elde edilen saf ses işitme eşiklerinin ortalamasının alınmasıyla yapılmaktadır . Goodman (1965)’ ın yaptığı sınıflamaya göre; -10-25 dB HL normal işitme, 26-40 dB HL çok hafif derecede işitme kayıplı, 41-55 dB HL hafif derecede işitme kayıplı, 56-70 dB HL orta derecede işitme kayıplı, 71-90 dB HL ileri derecede işitme kayıplı, 91 dB HL ve üzeri çok ileri derecede işitme kayıplı olarak kabul edilmektedir.

Saf ses odyometrisi, kooperasyon sağlayan çocuk ve yetişkinlerde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Davranışsal yöntemlerle elde edilen cevapların güvenirliliği tanısal değerlendirme için önem taşımaktadır. İşitmenin değerlendirilmesinde, özellikle küçük yaştaki çocuklarda, zeka geriliği ve iletişim bozukluğu olanlarda, kooperasyon sağlayamayanlarda ve fonksiyonel işitme kayıplarında objektif işitme testlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yazar Hakkında
Toplam 143 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji son sınıf öğrencisiyim. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım.
Yorumlar (2 yorum)
Pingback: Neden Saf Ses Odyometri Kullanılır ? | MEtokondri
Pingback: Odyoloji Hasta Yönergesine Bir Örnek | MEtokondri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara