Koklea (İç Kulak) Nedir Ne değildir 2019

Koklea yanyana gelmiş 3 tüpten oluşur bunlar:

  • Scala vestibuli, Scala media ve Scala timpani’dir.

Bu tüpler Reissner ve baziler membranla birbirlerinden ayrılmıştır. Perilenf sodyumdan, endolenf potasyumdan zengindir. Baziler zar yüzeyinde Corti organı yerleşmiştir. Korti organi,bazal turdan apikal tura doğru değişikliklere uğrayarak yerleşmiştir. Örneğin: iç ve dış tüylü hücrelerin büyükleri ile sterosiliaların uzunlukları, apikale doğru artar.

Tüy hücreleri alıcı son organlardır.  OHC(Dış Tüy Hücreleri) boyları apekse doğru artar(14 mikrometreden 45 mikrometreye ulaşır). OHC’ler amplifikatör gibi çalışır.Özellikle düşük şiddetteki sesleri amplifiye ederler. OHC’ler bazal membran hareketlerine yardımcıdır. IHC(İç Tüy Hücreleri)’ler yapı, sayı, inervasyon ve fonksiyon bakımından OHC’lerden oldukça farklıdır. IHC’ler farklı frekanstaki seslerin ayrımını yapar. Bazal membran ve IHC’ler “best frequency”açısından uyum gösterirler.

Bazal Membran ve Kokleada Rezonans

Bazl Membran bağ dokusundan oluşmuştur. 31,5 mm uzunluğundadır. Genişliği bazalden apikale doğru artar. Uzunluğu boyunca farklılık gösterir ve bunun sayesinde ‘frekans analizi’ yapılabilir. Farklılıklar: 20-30.000 arası farklı lif içerir. Alt uçları sabit,distal uçları hareketlidir. Liflerin sert, bir uçlarının ise hareketli olması titreşim yapmasını sağlar. Bazalde sert ve kısa lifler yüksek frekansta en iyi titreşirken; apekse yakın uzun ve esnek lifler düşük frekanslarda en iyi titreşirler.

Koklear Mekanik Transdüksiyon

A) Ses Dalgalarının Perilenfe İletimi:’İlerleyen Dalga’
B) Baziler Zarın Farklı Ses Frekansları İçin Titreşim Kalıbı

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

BM amplitüdleri her yerde aynı değildir. Amplitüd sesin frekansına göre değişir. Dalga, BM’ın eşit rezonans frekansına sahip noktalarında güçlenir. Bu noktada bazal membran,dalga sönünceye kadar titreşir. Dalga bazal membranın geri kalan kısmında yol almaz, söner.

C)Bazal Membranda Titreşimin Amplitüd Kalıbı

a) Stapes içe yönelik iken

b) Stapes nötral bir noktaya geri döndüğünde

c) Stapes tümüyle dışarı yönelikken

d) Stapes nötral noktaya geri dönmüş içeriye hareket ederken

Taralı alan belirli bir ses frekansı için tam bir titreşim döngüsü sırasında BM’ın sınırlarını gösterir. ’Titreşim Genlik Kalıbı’ denir.

Farklı Frekanslar İçin Titreşimin Genlik Kalıpları

D)Korti Organının İşlevi

Titreşimlere karşılık sinir uyarılarını üreten reseptör organdır.

Koklea’da İç ve Dış Tüylü Hücreler

Koklea içerisinde kesin olmamakla birlikte; 3500 İç Tüy Hücresi ve 12000 Dış Tüy Hücresi bulunur. Kabaca DTH’lerinin sayısı İTH’lerinin sayısının 4 katıdır.


Bu yazının birinci kısmının sonuna geldik. Devamı gelecektir 🙂

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara