Rinne Testi ve Değerlendirilmesi

Rinne Testi:

Rinne Testi: Bir kulakta iletim tipi işitme kaybı varlığını araştırmak amacıyla, o kulağın işitmesinin kemik ve hava yollarından karşılaştırılması esasına dayanan bir diapozon testidir. Önce titreşen diapozonun dip kısmı mastoid çıkıntı üzerine konur (bu şekilde kemik yolu ile olan iletim ölçülür) ve hastadan sesi işitmez olduğunda haber vermesi istenir ve bu arada süre tutulur. Hastanın kemik yolundan işitmesi bittiğinde diapozon DKY’nun 1 cm kadar önüne yaklaştırılır (bu esnada hava yolu ile olan iletim ölçülmektedir) ve hastaya sesi duyup duymadığı sorulur. Duyuyorsa yine duymaz olana kadar süre tutulur. Değerlendirme şu şekilde yapılır:

Rinne Testi ve Değerlendirilmesi

Normal işitme Rinne Testi: Sağlıklı bir kulakta kemik yolundan işitme bittiği halde hava yolundan işitme devam eder, buna Rinne pozitif denir. Bu durumda hava yolu kemik yolundan uzundur. Hava yolu ile olan iletim kemik yolu ile olan iletimin iki katı kadardır. Buna göre; normal bir kişinin, DKY’ndan diapozon sesini, mastoid üzerinde duyduğu süre kadar daha algılaması gerekir.

İlitim Tipi İşitme Kaybından Rinne Testi: Kemik yolundan işitme bittikten sonra hasta diapozonun sesini DKY(dış kulak yolu) önünden duyamazsa ya da duyma süresi kısalmışsa buna Rinne negatif denir. Hava yolu kemik yolundan uzun değildir ve hava yolunda bir azalmayı (iletim tipi işitme kaybını) gösterir.

SNİK İşitme Kaybından Rinne Testi: Sensörinöral işitme kaybı durumlarında da Rinne pozitifdir. Ancak tek taraflı total veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda Rinne testinin kemik yolu fazında diapozonun sesi kemikten karşı kulağa iletilebilir. Daha sonra DKY önüne getirilen diapozon hastadaki çok şiddetli işitme kaybı nedeniyle duyulamayacağından deneyin sonucu ‘Rinne negatif’ olarak değerlendirilebilir. Bu durum “Yalancı Rinne Negatifliği” olarak ifade edilir. Bu nedenle iki kulak arasında büyük işitme farklılığı şüphesinde, sağlam kulak maskelenmelidir. Hem hava yolu ile hem de kemik yolu ile olan işitme azalmışsa hava yolu/kemik yolu oranı bozulmamıştır. Bu duruma Patolojik Rinne Pozitif denir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

Weber Testi ve Rinne Testinin Karşılaştırılması

Kranium kemikleri üzerine diapozon ,kemik yolu iletiminin incelenmesi yöntemidir. Diapozon titreştirildikten sonra, başta ortada hatta – genellikle glabella üzerine konur. Bu amaçla , diapozon vertex ,çene,veya dişler ,üzerine de konulabilir.Sonuçlar diapozon titreşiminin işitildiği yöne doğru ‘Weber ortada,sağa veya sola lateralize’ şeklinde belirtilir.

En çok kullanılan diapozon testidir.Her iki kulaktaki işitme tipinin ayrımında kullanılır. Titreştirilmiş diapozon başın orta hattına ve saçsız bölgeye tabanından yerleştirilir ve hastadan sesi duyduğu tarafı söylemesi istenir. Weber Testinin değerlendirilmesi ve odyograma yazılması: Her iki kulakta eşit ise orta hattan duyulur. Bir kulak normal , diğerinde İTİK varsa ses patolojik kulaktan duyulur. Her iki kulakta İTİK varsa ses hava – kemik aralığının fazla olduğu kulaktan duyulur. Bir kulak normal ,diğerinde SNİK varsa ses normal olan kulaktan duyulur. Her iki kulakta SNİK varsa ses kaybın az olduğu taraftan duyulur.

Rinne Testinden Sonra Bonus Bilgiler 🙂

Schwabach Testi: Kemik yolu iletiminin normale göre azalıp azalmadığını incelemeye dayalı bir testtir. Hastanın mastoid çıkıntısı üzerine diapozonun konulup kemik yolundan kaç saniye duyduğu tespit edilir ve normal işitmeye sahip kişinin kemik yolu işitme süresiyle karşılaştırılması esasına dayanan testtir. SNİK hastanın kemik yolu ile iletimi düşer ve diapozon titreşimini işitme süresi azalır yani SCHWABACH azalmıştır denir.

Gelle Testi: Bir kulaktaki olası kemikçik zincir fiksasyonunu araştırmak amacıyla, DKY’daki basıncı değiştirerek buna bağlı işitme değişikliklerini araştırmaya dayanan bir testtir. Test özellikle stapesin mobil veya fikse olduğunu ortaya koymak amaçlı otoskleroz hastalığının tanısında yardımcıdır. Sağlıklı bir kulakta titreşmekte olan diapozon mastoid üzerine konduğunda ve bu esnada DKY’na pnömatik otoskop ile pozitif hava basıncı verildiğinde stapes tabanı oval pencereye doğru itileceği için diapozonun sesi azalır veya kaybolur. Hava emilerek negatif basınç oluşturulduğunda, hasta sesi tekrar duyduğunu ifade eder. Bu durum “Gelle normal” olarak ifade edilir. Stapesin fikse olduğu durumlarda, bu test sırasında işitmede değişme olmaz, bu durum “Gelle patolojik” olarak ifade edilir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara