İç ve Dış tüy hücreleri ne yapıyor ?

İç ve dış tüylü hücreler, mekanik hareketi elektromekanik sinyale dönüştürüp, koklear sinire aktaran bir reseptör görevi görürler. Bu hücrelerin apikalinde kalınlaşmış bir kutikuler tabaka vardır. Bu tabaka retiküler lamina ile ilişki içerisindedir. Kutikuler tabaka içinde yerleşmiş sterosilyalar ve buna komşu rudimenter bir kinosilya mevcuttur. Yaklaşık olarak 3500 iç tüylü, 12000 kadar da dış tüylü hücre vardır. Bu tüylü hücrelerin sterosilyaları strial tarafta en uzun, modiolar tarafta en kısa olacak şekilde sıralanmıştır. Dış tüylü hücrelerdeki en uzun sterosilya tektorial membran ile temas halindedir, bu da sterosilyaların baziller membran ile hareket etmesini sağlar. Bir hücredeki sterosilyalar birbiri ile filamentöz yapı ile bağlantılıdır. Bu da uzun olan sterosilya hareketi ile tek bir yapı gibi tüm sterosilyaların hareket etmesini sağlar. İç tüylü hücreler, tabanda geniş apikalde dar bir yapıya sahiptir. Bu hücreler mitokondri ve golgi gibi bol organeller içerir. Dış tüylü hücreler silindirik şekildedir ve hareketi sağlayan mikrotübül ve mikrofilamanları içerir.

Koklear tüylü hücrelerin afferent innervasyonu yaklaşık 30000 işitme sinir lifi ile olmaktadır. Bu sinir liflerinin hücre gövdesi, modiolus içindeki Rosenthal kanalında bulunan spiral ganglionda bulunur.

Sinir lifleri Tip 1 ve Tip 2 diye ikiye ayrılırlar. Tip 1 lifler, myelinli, daha geniş çapa sahip, bipolar liflerdir ve tüm liflerin %95 ini oluştururlar. Her bir tip 1 lif, tek bir iç tüylü hücreyi innerve eder. Her bir iç tüylü hücre ise bu liflerden yaklaşık 20 tanesi tarafından innerve edilir. Tip 2 lifler ise tüm 17 liflerin %5 ini oluştururlar ve dış tüylü hücrelerle sinaps yaparlar. Tip 2 lifler, tip 1 liflere göre daha küçüktür. Miyelinli ya da miyelinsiz olabilirler. Tip 2 lifler tek lif sinaps yapmadan önce dallara ayrılarak birden fazla dış tüylü hücreyi innerve ederler.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara