KOKLEAR İMPLANT CERRAHİSİNDE REİMPLANTASYON

KOKLEAR İMPLANT CERRAHİSİNDE REİMPLANTASYON

KOKLEAR İMPLANT CERRAHİSİNDE REİMPLANTASYON I Dr. Abdulkerim BAŞARAN

Dil; duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında, sözlü ve yazılı anlatımda kullanılarak, ses ve anlam açısından kuralları olan, geniş çerçeveli gelişmiş bir düzendir. Bu düzenin oluşa bilmesi için de sağlıklı bir ses işitmesi gerekmektedir. Doğumsal olan veya sonradan gelişen sensörinöral işitme kaybı tedavisinde koklear implant cihazları kullanılmaktadır.

Koklear implantlar (Kİ); tasarım olarak ses dalgalarını, elektrik uyaranı şekline çevirmek üzere tasarlanmış, koklear siniri stimüle eden internal işlemcisi olan bir cihazdır. Koklear implant; aynı zamanda özelleştirilmiş konuşma kodlama stratejilerini kullanarak eksternal cihazdan oluşan bir işitme protezidir.

Koklear implant uygulaması ilk kez 1973 yılında W. House tarafından erişkin bir hastada geliştirilmiştir. Koklear implantın kullanım süresindeki artış ve uygulanabilirliğinden dolayı hasta sayısında artış gözlemlenmiş ve böylece bir takım komplikasyonlar meydana gelmeye başlamış ve sıklığı artmıştır. Bundan dolayı hem cerrahi sırasında hem de cihazdan kaynaklanan teknik komplikasyonlar oluşmakta ve böylece bazı hastalarada reimplantasyon gerekmektedir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

 Reimplant cerrahisi, cihazdan yarar göremeyen hastanın cerrahi yol ile cihazının yeri revize edilip edilmemesine bakılmaksızın koklear implant cihazının aynı kulak veya diğer kulaktan çıkartılıp değiştirilmesi anlamına gelir. Daha önce bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, koklear implant cerrahisindeki komplikasyonlar farklı noktalardan değerlendirilip gruplara ayrılmıştır. Kemp ve ark. Koklear implant komplikasyonlarını erken ve geç komplikasyonlar olarak gruplandırmıştır.

Summerfield ve Marshall, Kİ komplikasyonlarını major ve minor olarak gruplandırmıştır. Komplikasyonlar intraoperatif ve postoperatif olarak da gruplandırılabilir. Avrupa koklear implant hataları ve cihaz çıkartılması konsensusu ise komplikasyonları 4 gruba ayırmıştır (1,7). 1. Koklear reimplantasyon gerektiren major komplikasyonlar 2. Koklear reimplantasyon yapılmayan revizyon cerrahisi gerektiren major komplikasyonlar 2 3. Medikal tedavi gerektiren major komplikasyonlar 4. Medikal tedavi gerektiren minor komplikasyonlar 1985 yılında Hochmair Desoyer ve Burian yaptıkları çalışmada Reimplantasyon cerrahisini ilk kez bildirilmişlerdir. Reimplantasyon oranı yaklaşık olarak %5,0 civarındadır. Reimplantasyon gereksinimine neden olarak en çok cihazdan kaynaklanan hatalar gösterilmektedir.

Bütün reimplantasyon vakalarının yaklaşık olarak %40-50’sini oluşturur. Cihaz hataları; ”hard failure” ve ”soft failure” cihaz hataları adı altında olmak üzere iki gruba ayrılır. ”Hard failure” hatası Kİ’nin iç ve dış kısımları arasındaki iletişimin kesilmesi ile işitsel girişlerin kesilmesidir. ”Soft failure” hatası ise in vivo yapılan bütünlük testinde problem olmadan cihaz hatası olmasıdır. ”Soft failure” yetersizliği olan hastaların performanslarında bir düşme söz konusudur. Genel olarak kulak ağrısı, fasiyal sinir uyarılması, vertigo ve tinnitus şikayetleri sıklıktadır. Reimplantasyon cerrahisi tedavi yöntemi başarılı bir yöntemdir ve reimplantasyon işlemi sonrasında birçok hastanın işitsel performanslarında bir artış veya aynı kaldığı gözlemlenmiştir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 214 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (2 yorum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara