Vestibüler
Odyoloji Vestibüler

Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır 2019

Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır: İlke: Tek kulakta kemik ve hava iletiminin karşılaştırmasına dayanır. Metod: Hasta iki şekilde test edilebilir; 1-süre 2-şiddet. Diyapozon kulak arkasında...

Odyoloji Vestibüler

Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır 2019

Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır: İlke: Tek kulakta kemik ve hava iletiminin karşılaştırmasına dayanır. Metod: Hasta iki şekilde test edilebilir; 1-süre 2-şiddet. Diyapozon kulak arkasında...

Vestibüler

Romberg testi nedir ve nasıl yapılır ?

İç kulağın dengeyle ilgili bölümünün, yani vestibüler sistemin incelenmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Eğer test pozitif çıkarsa hastada denge bozukluğunun altındaki patolojik durum araştırılır ve...

Vestibüler

Sensör Organizasyon Testi

Sensör Organizasyon Testi: •Hastaların altı farklı durumda sabit durması istenir ve her durum için postürel kayma kaydedilir. 1.Destek satıh ve görsel çevre yeryüzüne göre sabit,...

Vestibüler

Fukuda Adım Testi

Fukuda Adım Testi: Tek taraflı vestibüler lezyonda gözler kapalı olarak adım atıldığında vücut yavaş yavaş lezyon tarafına doğru döner, iki taraflı kayıplarda ise ağırlık öne...

Vestibüler

Dix-Hallpike Manevrası

Dix-Hallpike manevrası: 40-70 yaşları arasında ortaya çıkan vertigo nedenlerinin çoğunu Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) oluşturmaktadır. En önemli bulgusu baş hareketleriyle vertigo ve nistagmusun ortaya...

Vestibüler

Kalorik Test: Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi

Kalorik Test: Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi Bu testte hastanın dış kulak yolunda meydana gelen ısı değişikleri ile oluşan göz hareketleri kaydedilir. Her iki lateral yarım daire...

Vestibüler

Vestibüler Rehabilitasyon

Vestibüler Rehabilitasyon: Vestibüler sistem hastalıklarının yol açtığı birincil ve ikincil problemlerin giderilmesi için uygulanan ve kaybedilen fonksiyonların vestibüler dışı algılar (görsel ve somatosensörial) ile baraber...

Vestibüler

vHİT Testi

vHİT Testi, Video Head İmpulse Test Halmagyi ve Curthoys tarafından 1988 yılında tariflenen head impulse test (baş itme testi), başın tekrarlayan itme hareketlerine cevaben gelişen...

Vestibüler

Sakkad testi

Sakkad testi ,sakkadik göz hareketini değerlendirmek için kullanılır. Sakkadik göz hareketi gözün bir cisimden bir cisme en kısa sürede yönlendirilmesini ve görüntünün foveaya düşürülmesini sağlar. Sakkadlar...

Vestibüler

Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (VEMP)

İlk kez 1964 yılında Bickford ve ark. tarafından tanımlanan VEMP testi utrikül, sakkül ve bu yapıların sinir bağlantıları hakkında bilgi vermektedir (Bickford ve ark., 1964;...

×

Bir Şeyler Ara