vHİT Testi

vHİT Testi

vHİT Testi, Video Head İmpulse Test Halmagyi ve Curthoys tarafından 1988 yılında tariflenen head impulse test (baş itme testi), başın tekrarlayan itme hareketlerine cevaben gelişen göz hareketlerinin incelendiği ve bu yolla vestibulookuler refleks bütünlüğünün değerlendirildiği bir vestibuler testtir [69]. Yatak başı uygulanabilen bu testte, hasta testi yapan kişinin önünde oturtularak başı 30° kadar önce doğru eğilir ve lateral semisirküler kanallar yer düzlemi ile paralel hale getirilir. Hastadan, testi yapanın burnu ya da alnı gibi belirlenmiş bir hedefe bakması ve işlem süresince gözünü hedeften kaçırmaması istenir. Testi uygulayan kişi, hastanın başını her iki yandan kavrar ve kısa süreli, tek yöne doğru, yüksek ivmeli bir itme hareketi yaptırır. Hareket, ani (>3000 derece/s2), hasta tarafından beklenmedik ve 20-30 dereceden daha az açılı olmalıdır. Testi yapan, hastanın gözlerine bakarak, görsel fiksasyonun hareket süresince devam edip etmediğini, hastanın hedefi kaçırarak tekrar yakalamak için düzeltici göz hareketleri yapıp yapmadığını (yakalama sakkadları ) anlamaya çalışır.

Belirgin bir unilateral veya bilateral vestibüler kaybı olan hastalar, baş hasarlı labirent yönünde itildiğinde gözlerini hedeften kaçıracak ve baş itildiği sırada veya hemen sonra gözlerde düzeltici bir sakkad gözlenecektir. Bunun sebebi, ipsilateral kulakta VOR’un nöral katkısının zayıflamış olması ve kontralateral kulaktan kaynaklanan inhibitör sinyalin rotasyon sırasında bakış stabilitesini sağlamaya yetmemesidir. Böylelikle gözler ilk olarak başla birlikte hareket ederler ve hedefi tekrar yakalamaları için düzeltici bir hareket (sakkad) gerekir. Belirgin bir vestibüler kayıp yoksa, hareket yönündeki VOR normalse veya normale yakınsa gözler hedefte kalacak ve düzeltici yakalama sakkadları gerekmeyecektir.

HIT, vestibuler patolojilerin ayırımında önemli bir klinik değere sahip olmakla beraber değerlendirmede sayısal bir veri taşımaması ve uygulayıcıya bağlı olması nedeniyle objektif değerlendirmede sınırlılıkları olan bir değerlendirme aracıdır. Teknolojik gelişmeler, yüksek hızlı video kayıtlarının alınabilmesinin ve göz pozisyonlarının hassas şekilde belirlenmesinin önünü açmış ve HIT ölçümlerinin sayısal olarak ifade edilebilmesini sağlayan, video head impulse test (v-HIT ) geliştirilmiştir. v-HIT , yatak başında ve uygulanması kolay, ayrıca altı SSK’ı değerlendirmesine ve VOR sırasında meydana gelen gizli sakkadların görülebilmesine olanak sağlayan, değerlendirmede sayısal verilerin elde edilmesine imkan tanıyan önemli bir değerlendirme aracıdır.

Yazar Hakkında
Toplam 241 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara