Vestibüler Refleksler

Vestibüler refleksler dengenin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Vestibüler resfleksler, periferik vestibüler sistemden gelen bilgilerin santral vestibüler sistemde işlemlenmesi sonucu oluşan motor çıktılardır. En önemli üç vestibüler refleks vestibülooküler refleks, vestibülospinal refleks, vestibülokolik reflekstir.

Vestibülooküler refleks (VOR) Vestibülooküler refleks (VOR) baş hareketi esnasında görme alanının sabit tutulmasını sağlayan refleksif göz hareketlerini içerir. Bu amaçla horizontal, vertikal, indirekt, translasyonel olmak üzere dört VOR arkı bulunmaktadır. Horizontal vestibulooküler refleks (H-VOR) arkında semisirküler kanalın tüy hücreleri ile bağlantıları olan afferent lifler buradan aldıkları bilgileri lateral ve medial rektus kaslarını inerve eden abdusens ve okulomotor çekirdeklere ileterek H-VOR’un gerçekleşmesini sağlamaktadır. Vertikal VOR (V-VOR) refleks arkını oluşturan lifler büyük çoğunlukla medial vestibüler nükleusun laterali, lateral vestibüler nükleusun vertikali ve süperior vestibüler nükleusun merkezinde bulunmaktadır. Vertikal VOR için süperior oblik ve süperior rektus kaslarının kontralateral uyarılmasını sağlayan motor nöronlar önemlidir. Periferden gelen duyusal bilgiler süperior oblik ve süperior rektus kaslarını inerve eden troklear ve okulomotor çekirdeklere ve lateral rektus kasını inerve eden ipsilateral abdüsens çekirdeğine iletilerek V-VOR’un gerçekleşmesini sağlamaktadır. İndirekt VOR, 0.1 ile 8-10 Hz arasındaki hızlı baş hareketleri sırasında oluşan düzeltici göz hareketlerinden sorumludur. Translasyonel VOR (T-VOR), başın translasyonel hareketlerine bağlı olarak oluşan düzeltici hareketlerinden sorumludur. T-VOR başın ve vücudun stabilizasyonu sağlamak amacıyla vestibülospinal ve vestibülokolik reflekslere otolit organların duyusal girdilerini ileterek postural dengenin oluşmasına katkı sağlar (Baloh & Kerber, 2011).

Vestibülospinal refleks (VSR) Lateral vestibüler nükleus, lateral vestibülospinal yoldan; medial vestibüler nükleus medial vestibülospinal yoldan gelen inputları alır ve baş, boyun, gövde ve ekstremite kaslarına göndererilmesi ile oluşan vestibülospinal refleks hareket sırasında vücudun stabilizasyonunu sağlar (Ardıç, 2005; Herdman & Clendaniel, 2014).

Vestibülokolik refleks (VCR) Otolit organlardan ve semisirküler kanallardan gelen girdilerin boyun kaslarına iletilmesi ile oluşan vestibülokolik refleks (VCR) başın stabilizasyonunu sağlar (Flint ve ark., 2014).

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

Diğer içerikler;

Santral Vestibüler Sistem

Vestibüler Sistem

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara