Timpanik Membran

Timpanik Membran : Dış kulak yolunun terminal parçasıdır. Oblik yerleşimli olan TM nin, kalınlığı 0,1 mm, uzunluğu 10-11 mm, genişliği 8-9 mm‘dir. Dış yüzü hafifçe konkavdır ve konkavlığın merkezi umbo olarak isimlendirilir. Bu manubrium mallei‘nin timpanik membrana tutunma noktasıdır. Kulak zarı timpanik kemiğe ait sulkus timpanikusun içine yerleşmiştir. Timpanik sulkusun üst ucu açıktır ve bu açıklığı skutum kapatır. Skutumun kapattığı timpanik kemiğin iki uzantısı arasındaki açıklığa Rivinus Çentiği denir.

Manibrium mallei‘nin zarda yaptığı kabartı stria mallearis olarak adlandırılır. Strianın üst ucundan (prominentia mallearis)öne ve arkaya doğru ilerleyen plikalara plica mallearis anterior ve posterior denir. Bu plikaların üst kısmında kalan zar parçasına pars flaccida (shrapnell zarı), alt kısmında kalan zar parçasına pars tensa denir. Pars tensanın çevresi anulus fibrokartilajinozus adı verilen halka (Gerlach halkası) ile çevrilidir. Bu iki parça gerginlik farkından başka histolojik farklarıyla da birbirinden ayrılırlar. Pars flaksida‘nın orta tabakasında fibröz doku azdır, çok ince ve gevşek yapıdadır, pars tensa kalındır.

Timpanik membran dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur.

Kutanöz tabaka: Dış kulak yolunu örten derinin devamıdır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

Fibröz tabaka: Lamina propria adı da verilen bu tabaka radial ve sirküler tarzda seyreden liflerden oluşur.

Mukoza tabakası: Kavum timpaniyi örten mukozanın devamıdır.

Kulak zarı internal maksiller arterin auriküler dalı, posterior auriküler ve stilomastoid arterden beslenir. Damarların uzanımı özellikle iç yüzde ışınsal tarzda uzanırlar. Zarın dış yüzü 5. ve 10. kraniyel sinir, iç yüzü ise 9. kraniyel sinirler tarafından inerve edilir

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (3 yorum)
Anonim Yanıtla
- 17:22

Visitor Rating: 5 Stars

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara