Kalorik Test: Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi

Kalorik Test: Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi

Odyoloji Danışmanlık Hizmetleri

Kalorik Test: Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi

Bu testte hastanın dış kulak yolunda meydana gelen ısı değişikleri ile oluşan göz hareketleri kaydedilir. Her iki lateral yarım daire kanalı ayrı ayrı test edilir. Bu test sulu olduğu için test bataryasının en son kısmında yapılmalı ve yapmadan önce hastanın mutlaka yazılı onamını almalıyız. Testi hastaya yaptıktan sonra 1-1.5 saat boyunca toplu taşıma ve araba kullanmaması yönünde uyarmalıyız.

Testi hastaya uygulamadan önce otoskop ile muayene etmeli ve kulak zarını kontrol etmeliyiz. Yakın zamanda kulak zarı perfore olan ve iyileşmesinden uzun süre geçmeyen hastalara yapmamalıyız. Bu hastalarda su kalorik yerine hava kalorik kullanmalıyız. Hastayı test yatağına yatırırken kafasının yaklaşık 30 derece yüksekte kalmasına dikkat etmeli bu açıda testi yapmalıyız. Bu açıda yapmamızın sebebi Lateral Yarım Daire kanalını tam Vertikal konuma getirmektir.

Yarım daire kanallarında sıcak suyun oluşturduğu uyarı eksitasyon, soğuk suyun oluşturduğu uyarı inhibisyondur. Normal Nistagmusta; hızlı faz soğukta karşı tarafa, sıcak suda aynı tarafa doğru oluşur. Test sırasında fiksasyona olanak sağlamamalıyız bunun için hastanın gözü ışık almamalı.

Su ya da hava kullanılan bu testte Lateral YDK içinde bulunan endolenfin hareket etmesi sağlanılır. Bunda kullanılan suyun sıcaklığı soğuk ve sıcak olmak üzere 30 ve 44 derecelerde 30 saniye boyunca irrigasyon yapmalıyız. Hava için bu değerler 24 ve 50 derecede 60 saniye boyunca irrigasyondur. İrrigasyon sırasında Nistagmusun yavaş faz hızı 60-70 derece/sn ye çıkarsa irrigasyon durdurulur, diğer kanallar bu süre ile irrige edilir. Kanal duyarlılığı sıcakta daha fazladır, soğuk ile başlamak daha iyi olacaktır hasta açısından.

Gözler açık ve gözlük kapalı iken(vizüel fiksasyon yokken) kayda başlanılır. İrrigasyonlar arasında 5 dakika beklenilir. İki irrigasyonun başlaması arası 7dk’dır. Tek taraflı zayıflığı anlamak için her seansta 4 irrigasyon yapılmalıdır. Total kayıt süresi irrigasyonun bitişinden itibaren en az 90 sn olmalıdır.

Su kalorik uyarıda dikkat değerlendirme için dikkat edilecek zaman aralıkları:

 • İrrigasyonun başlamasından sonraki ilk 10-15 saniye içerisinde spontan nistagmusun varlığını kontrol etmeli,
 • İrrigasyon bittikten sonraki 30 saniye, 60.saniyede maksimal değere ulaşır(testin 60.saniyesi),
 • 60.saniyeden sonraki 10 saniyede optik fiksasyon etkisi.

Hava kalorik uyarıda dikkat edilmesi gerekenler:

 • İrrigasyonun başlamasından sonraki ilk 10 saniye içerisinde su kalorikte olduğu gibi spontan nistagmus kontrol edilmeli,
 • İrrigasyon bittikten sonraki 30 saniye, 90.saniyede maksimal değere ulaşır(testin 90.saniyesi),
 • 90. Saniyeden sonraki 10 saniye boyunda optik fiksasyon etkisi.

Bitermal Kalorik Test: Anormal Cevaplar

 • Tek taraflı zayıflık
 • Directional preponderance (Yön hakimiyeti)
 • Kazanç asimetrisi
 • Düşük güçte cevap (Hiporesponsivite)
 • Aşırı cevap (Hiperresponsivite)
 • Kalorik anormallik
  • Kulak zarı perforasyonu ?
 • Optik supresyon kaybı

Kulak Zarı Delik Hastalarda Test

 • Mutlaka KBB muayenesi yapılmalı ve onay alınmalıdır
 • Sadece hava kalorik ve soğuk hava kullanılır
  • Kanalda nemlilik varsa sıcak havayı soğutur
 • Kısa süreli İrrigasyon yapılır
 • Bir cevap elde edilince İrrigasyon kesilir
 • 60 saniyede cevap alınamadıysa test durdurulur
 • Alınan sonuç genellikle vestibüler cevap var ya da yok şeklindedir

Kalorik Testin Güçlü Tarafları

 • Periferik vestibüler patoloji olup olmadığını gösterir
 • Vestibüler patolojide lezyon tarafını anlamayı sağlar
 • Periferik ve santral patoloji ayrımına yardımcı olur
 • Rotasyon sandalyesine göre ekonomiktir

Kalorik Testin Zayıf  Tarafları

 • Sadece lateral YDK ve Superior vestibüler sinirin bir bölümünün fonksiyonu ile ilgili bilgi verir
 • Karşılaştırmalı değerlendirme yapıldığı için iki taraflı patolojilerde yeterli olmaz
 • Düşük frekanslı cevaplar değerlendirilir (0,025 Hz)
 • Testler arasında uyaran devamlılığı olabilir (teknik hata)
 • Santral kompanzasyon için bilgi vermez


Yazar Hakkında
Toplam 209 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara