Dix-Hallpike manevrası: 40-70 yaşları arasında ortaya çıkan vertigo nedenlerinin çoğunu Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) oluşturmaktadır. En önemli bulgusu baş hareketleriyle vertigo ve nistagmusun ortaya çıkmasıdır. Hasta öne oturur ve karşıya bakar pozisyondadır. Baş 45° yana çevirilir ve hasta yatar ve baş sarkık duruma getirilir.Her iki taraf için de yapılır.Şu kriterler değerlendirilir:

-Hasta final pozisyonda baş dömesi hissetmelidir.

-Nistagmus ve vertigonun şiddeti ve süresi,test yinelendikce giderek azalmalıdır. (fatigue=yorgunluk)

-Latent süre olmalıdır.(1-10 sn) BPPV’de oluşan nistagmus rotatuar tiptedir. Elektrot yerleşimi buna uygun olur ise ENG’de görülür. Veya test göz açık konumda Frenzel Gözlüğü ile yapılmalıdır.(20 dioptri olduğundan fiksasyon olmaz. Kriterlerin tamamının olduğu durumlara klasik yanıt denir ve hasta kulak altta olduğu zaman ortaya çıkar ve periferik bir nedene bağlıdır. Kriterlerin bir kısmının olmadığı durumlara ise klasik olmayan yanıt denir.Lezyon tarafı belirsizdir.Periferik veya santral kaynaklı olabilir.


Şekil; Dix-Hallpike Manevrası