Beyin sağ ve sol olmak üzere iki hemisferden oluşur . Her bir hemisferde çıplak gözle ayırt edilebilen dörder lob bulunur : Frontal Lob, Temporal Lob ,Parietal Lob, Oksipital Lob . Bir de tüm bu lobların altında kalan ve gözle ayırt edilemeyen beynin beşinci lobu olan İnsular Lob vardır.

FRONTAL LOB : Serebrumun ön kısmını oluşturur ve lobların en büyüğüdür. Genel işlevi hareket , kognisyon ve bellekle ilgilidir.Özellikle sol frontal lob , dil üretimi ,mantık yürütme ve motor becerileri gerçekleştirmede görev alır. Verici dil işlevleri olan konuşma ile bağlantılı olan Broca alanı frontal lobda bulunur. Broca beynin motor konuşma merkezidir. Kelimeleri  ve cümleleri ifade etmek için motor kalıplar oluşturur. Temporal  lobda bulunan Wernicke bölgesiyle bağlantılı olarak çalışır. Bu iki bölge arasındaki bağlantıyı arkuat fasikül sağlar. Wernicke alanından gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen düşünceler Broca alanına aktarılır. Broca alanı bu düşüncelerin kelimelere dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde rol alır. Broca alanının hasarında hasta her ne kadar çevreden gelen sesleri anlasa da konuşmakta ve kelimeleri oluşturmakta zorluk çeker . Bu duruma Broca Afazisi denir.

      Frontal Lob’un Fonksiyonları

 • Dikkatin sürdürülebilmesi
 • Plan yapabilme
 • Dürtülerin kontrol edilmesi
 • İstemli hareket etme
 • Problem çözebilme yeteneği
 • Konuşabilme yeteneği
 • Sıralama
 • Duyguları tanımlama ve yaşama

TEMPORAL LOB : Şakak hizasında ve oksipital lobun önünde bulunur. Beynin hafıza merkezi olan Hipokampüs’ü içerediği için kısa ve uzun süreli hafızanın korunmasından sorumludur. Fakat asıl görevi işitme ile ilgilidir. İşitme ve konuşmanın algılanmasından sorumlu Wernicke bölgesi bu lobda bulunuyor. Temporal lob aynı zamanda en fazla beyaz cevher içeren lobdur. Bu da bize temporal lobun yoğun aksonal bağlantılar içerdiğini gösterir. Wernicke alanı eğer zarar görürse hasta konuşabilir fakat kullandığı kelimeler anlamlı olmaz. Bu duruma Wernicke Afazisi denir.

     Temporal Lob’un Fonksiyonları

 • Yüz tanıma
 • Kısa süreli hafıza
 • Alıcı lisan ve lisanı algılama
 • Seçici dikkat
 • Müzikal farkındalık
 • Nesne kategorizasyonu

PARİETAL LOB : Başın üst yan kısımlarında yer alır. Duyusal girdileri işlerler ve  duyuların ayrımını gerçekleştirir. Akademik beceriler ,el göz koordinasyonu ,algı ve uyum ,nesne konumlarını belirleme işlemlerinde aktif rol oynar . Reseptörlerden gelen dokunma ,ağrı ,ısı gibi duyu bilgilerini alarak duyunun kaynağını belirleyen somatosensör korteks parietal lob giruslarında yer alır.

      Parietal Lob’un Fonksiyonları

 • Sağ – Sol organizasyonu
 • Taktil algı (Dokunma)
 • Uzaysal oryantasyon
 • Vücut parçalarının farkındalığı
 • Akademik beceriler
 • Görsel dikkat

OKSİPİTAL LOB : Serebrumun en arkada kalan bölümüdür. Görme duyusunun işlendiği bölümdür. Yazılı sözcükleri algılanması (okuma) ,görsel algı ve yorumlamaya yönelik işlemler burada gerçekleştirilir. Genel olarak görme duyusuyla özelleşmiş olan oksipital lob renk ayırt etme ve hareket algısı gibi becerilerden de sorumludur.

        Oksipital Lob’un Fonksiyonları

 • Okuma (yazılan kelimeleri tanıma ve algılama )
 • Görsel algı
 • Görsel işlemleme

İNSULAR LOB: Temporal ve parietal lob katlantılarının altında kalan korteks bölgesidir. Beynin beşinci lobu olarak tanımlanır. İşlevleri diğer loblara göre daha az bilinmektedir. Yeni  çalışmalara göre insular korteksin ısı,ağrı,beden ve iç organ duyumlarını algılama işlevlerinin yanı sıra tad alma ile de ilgili olduğu düşünülmektedir (Stephani C, G.Vaca F-B, Maciunas R, Koubeissi M, LüdersHO. (2011))

       İnsular lob’un Fonksiyonları

 • Duyuların algılanması
 • Tad alma