Stiffness ve Odyoloji

Timpanometri Nedir? (Timpanometrik İnceleme)

timpanometri nedir? timpanometrik inceleme? timpanometri tipleri?
timpanometri testi? timpanometri pdf? timpanometri değerleri?timpanometri sonuçları?

Timpanometri Nedir? (Timpanometrik İnceleme): Elektroakustik impedansmetre ile yapılan impedans odyometri (akustik impedans testleri), odyolojik değerlendirmenin bütünü içinde ayırıcı tanının sağlanmasında önemli ipuçları veren, objektif bir test aracıdır. DKY’dan gelen seslere, orta kulak yapılarının gösterdiği direncin ölçülmesi esasına dayanır. Özellikle OK patolojilerinin tanı, tedavi ve takibinde vazgeçilmez önemde olan bir değerlendirme yöntemidir. Ayrıca akustik refleks hakkında objektif bilgi vermesi bu ölçüm aracının değerini artırmaktadır. Akustik impedans ölçümleri timpanometri ve akustik refleks testlerini içerir:

Timpanometri: Kulak zarına çarpan ses enerjisi, kulak zarını ve kemikçik sistemini hareket ettirmeye çalışır. Bu etkiye karşılık; orta kulakta kulak zarı, kemikçikler, bu enerjiye karşı koyarlar, direnç gösterirler. Buna akustik impedans adı verilmektedir. Kısaca impedans; orta kulakta ses iletimine karşı olan direnci ifade eder. Komplians ise, orta kulak sistemindeki hareketin (mobilite) karşıtıdır. Kemikçik zincir ve kulak zarındaki hareketin büyüklüğünün göstergesidir. Timpanometri impedansı ve kompliansı (mobiliteyi) ölçerek timpanogram denen bir grafik halinde verir. İmpedansmetrik ölçümlerin yapılması için DKY özel bir probe yardımı ile tıkanır. Bu probe içinde; (a) Basınç değişikliği yapabilmek için kullanılan, bir basınç pompası, (b) DKY’na ses verebilmek (uyaran olarak yaygın olarak 226 Hz’lik probe tone uyaran kullanılır) için kullanılan bir receiver ve (c) DKY’na verilen sesin, orta kulak yapılarından geriye yansıyan kısmını ölçmek amacı ile kullanılan bir mikrofon bulunur. Özel probe ile DKY tıkandığı zaman timpanik membran, dış kulak yolu duvarları ve probe arasında kapalı bir alan oluşturulmaktadır. Ölçüm sırasında basınç pompası aracılığı ile DKY’nun basıncı değiştirilir ve bu basınç değişikliği sırasında, DKY’na verilen sesin geçirgenlik (komplians) miktarında meydana gelen değişiklik tespit edilir. Bu ölçüm sırasında ele edilen grafiğe “timpanogram” adı verilir. Timpanogram’da elde edilen geçirgenlik grafiğinin tepe noktası, sesin maksimum geçirgenliğinin ((kompliansının) sağlandığı, yani orta kulak basıncı ile atmosfer basıncının dengelendiği basınç noktasıdır. Bu nokta elastisitenin (yani kompliansın) en fazla, zar impedansının ise en az olduğu noktadır. Bu tepe noktasının oluştuğu basınç değeri, orta kulağın da basınç değerini vermektedir. Yani timpanometri kompliansın ölçümü ile zarın iki yüzü arasındaki basınç farkını saptamaya yarar. Normalde zarın iki yüzünde basınç farkı yoktur, yani sıfır olmalıdır. Ancak +/- 50 dapa normal kabul edilir. Timpanogram eğrisi incelenirken 3 ana özelliğe dikkat edilmelidir:

1- eğrinin şekli (pik yapıyor mu),

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

2- pik yaptığı noktanın hangi basınçta olduğu ve

3- pikin amplitüdür.

Basınç dapa (dekapascal; 1 dapa=1.02 mmH2O), amplitüd ml olarak ölçülür. Bu özelliklere göre 3 tip timpanogram eğrisi (A, B, C) karşımıza çıkar: Tip A: Normal timpanogramdır. Normal OK basıncında (+/- 50 dapa) ve sınırlı (dengeli) komplians (mobilite; amplitüd piki ortalama 0.6 ml) vardır. Tip As: Normal OK basıncında (+/- 50 dapa) ancak amplitüd piki 0.3 ml’den azdır (mobilite azalmıştır). Otoskleroz ve ossiküler fiksasyonlarda görülür.

Tip Ad: Normal OK basıncında (+/- 50 dapa) ancak amplitüd piki çok yükselmiştir (0.6 ml’den yüksek, mobilite artmıştır). Kemikçik zincir kopukluklarında görülür. Tip B: Pik oluşmaz (timpanogramın tepe noktası yoktur). Yani komplians, probla verilen basınç değişmesine rağmen, değişim göstermez. En sık orta kulak efüzyonunda görülür, ancak buşon, perforasyon varlığında ve probun yanlış yerleştirilmesiyle de görülebilir. Tip C: Normal amplitüdlü pik oluşur ancak tepe noktası negatiftedir (yani pik -50 dapadan daha düşük basınçta ortaya çıkar). Östaki disfonksiyonunda ve bazı efüzyonlu otitis medialarda (OK’ta negatif basınç gelişen) görülür.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
×

Bir Şeyler Ara