Baştan Sona İşitme Kaybı Değerlendirilmesi

Baştan Sona İşitme Kaybı Değerlendirilmesi

Odyolojik değerlendirme, işitme ve denge sistemini gerekli araç, yöntem ve tekniklerle değerlendirilip elde edilen sonuçların yorumlanmasını kapsayan süreçleri içerir. İşitme sisteminin değerlendirilmesi, işitme kaybı tanısının konulması ve uygun rehabilitasyon ve habilitasyon yaklaşımlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Odyolojik değerlendirme araçları aşağıdaki gibidir:

İşitme Kaybı Değerlendirilmesi: Saf ses odyometri

Saf ses odyometri: İşitmeyi ve işitme kaybını değerlendiren standart bir testtir. İşitme eşikleri farklı frekanslarda saf sesler kullanılarak test edilmesi esasına dayalı bir test yöntemi olan saf ses odyometrisi, bireyin kooperasyonunun zorunlu olduğu subjektif bir testtir. Saf ses odyometrisi, işitme kaybı tipinin, derecesinin ve konfigürasyonunun belirlenmesinde kullanılır.

Konuşma odyometrisi

Konuşma odyometrisi: Konuşma odyometrisi, günlük iletişim sinyalini kullandığı için odyolojik değerlendirmede önemli bir bileşendir, işitsel rahatsızlığın günlük yaşamdaki etkisini saf sesten daha gerçekçi bir şekilde ifade eder.

Konuşmayı Alma Eşiği

Konuşmayı Alma Eşiği (Speech Reception Thereshold-SRT); Konuşma eşik testinin amacı, bireyin saf ses ortalamasının doğruluğunu teyit etmek ve eşik üstü konuşma seviyesi için referans oluşturmaktır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

Konuşmayı Ayırt Etme

Konuşmayı Ayırt Etme (Speech Discrimination-SD): Tek heceli fonetik dengeli kelimelerden oluşan bir test materyali, hastanın en rahat dinleyebileceği ses şiddetinde uygulanarak yapılır. Koklear ve retrokoklear patolojilerin ayırıcı tanısında önemli bir yere sahip olup, konuşmayı ayırt etme yetisinin ölçümünde kullanılır.

Rahatsız Edici Ses Seviyesi

Rahatsız Edici Ses Seviyesi (Uncomfortable Loudness Level-UCL): İşitme sistemindeki patolojinin yerini belirlemede önemli rolü olan rahatsız edici ses seviyesi, hastaya konuşma uyaranı verilirken ses şiddetini giderek arttırarak rahatsız olduğu seviyeyi söylemesi istenerek elde edilir.

İmmitansmetrik değerlendirme

İmmitansmetrik değerlendirme: İmmitans odyometrisi, işitsel bozuklukları değerlendirmede en etkili yöntemdir. Orta kulak patolojilerinin belirlenmesinde, koklear retrokoklear patolojilerin ayrımında ve saf ses odyometrisinin sağlamasında kullanılır.

Timpanometri

Baştan Sona İşitme Kaybı Değerlendirilmesi

Timpanometri: Kulak kanalı basıncının değişimine bağlı fonksiyonlarının ölçümüdür. Bu ölçüm sonucu elde edilen grafiğe timpanogram denir. Elde edilen timpanogramlar, kulak kanalı durumuna bağlı olarak bireyler arasında çeşitlilik gösterir.

Akustik refleks testi

Baştan Sona İşitme Kaybı Değerlendirilmesi

Akustik refleks testi: Orta kulaktaki istemsiz kas kasılmalarını gösterir. Akustik refleks eşiği orta kulak kasının kasılması için gereken en düşük seviye olarak tanımlanır. Yüksek ses ile uyarılan orta kulak kaslarının kasılması sonucunda orta kulak impedansında geçici bir artış olur. Akustik refleks, santral ve periferik bozuklukların ayırımı konusunda bilgi verir.

Otoakustik emisyon

Baştan Sona İşitme Kaybı Değerlendirilmesi

Otoakustik emisyon (OtoAcoustic Emission -OAE): Otoakustik emisyonlar kulaktan yayılan, kokleanın non linear sürecini gösteren, düşük seviyeli akustik sinyallerdir. Akustik bir uyarıya cevap olarak dış tüy hücreleri tarafından üretilen otoakustik emisyonlar, dış kulaktan kaydedilebilir ve düşük yoğunluklu sinyalleri içerir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 214 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara