Kulak Anamnezi: İTİK

Kulak Anamnezi: İTİK, İletim tipi işitme kaybı kuşkusu duyulduğunda, ayrıca burun akıntısı ve soluk darlığı gibi alerjik hastalıkları ve astım bronşiyaleyi düşündürecek yakınmalar da sorgulanmalıdır. Tiroid patolojileri, diabetes mellitus, kalp hastalığı, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ile romatolojik hastalıklar gibi işitme kaybıyla ilişkili olabilecek sistemik hastalıkların varlığı ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Önceden uygulanmış medikal tedaviler ile cerrahi kulak girişimleri, geçirilmiş kafa travmaları ve gürültüye maruz kalma öyküsü ayrı ayrı soruşturulmalıdır. İşitme kayıplı hastalara yönelik bir öyküde sorulabilecek sorular şunlar olabilir:

 • Kendinizde işitme kaybı olduğunu düşünüyor musunuz?
 • İşitme kaybınızın tek kulakta mı yoksa her ikisinde mi olduğunu düşünüyorsunuz?
 • İşitme kaybı yavaş yavaş mı, yoksa aniden mi gelişti?
 • Telefonla konuşurken özellikle hangi kulağınızı tercih ediyorsunuz?
 • Konuşulanları işitiyorsanız, konuşmaları doğru anlayabiliyor musunuz?
 • Gürültülü ortamlarda konuşulanları anlamada sorun yaşıyor musunuz?
 • İşitme kaybınızın şiddeti sabit mi yoksa değişken mi?
 • İşitme cihazı kullanıyor musunuz veya daha önceden kullandınız mı?
 • İşitme kaybınıza eşlik eden uğultu, çınlama, baş dönmesi, sersemlik veya kulakta dolgunluk hissi gibi başka bir yakınmanız var mı?
 • Uğultu veya çınlama şu anda da var mı, sürekli mi yoksa pulsatil mi?
 • Kafa travması geçirdiniz mi?
 • Geçmişte geçirdiğiniz veya halen tedavisini gördüğünüz hastalıklar var mı?
 • Kulağınızda akıntı veya enfeksiyon var mı?
 • Kulağınıza tedavi amacıyla bir ventilasyon tübü yerleştirildi mi?
 • Yüksek şiddette sese maruz kaldınız mı?
 • Gürültülü yerlerde çalıştınız mı?
 • Sık olarak ateşli silahlarla atış yapar mısınız?
 • Ailenizde beş yaşından önce beliren işitme kayıplı bir birey var mı?
 • Ototoksik etkisi olabilecek ilaç kullandınız mı?

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara