Koronavirüs İşitme Kaybı Yapar mı? Covid-19

Koronavirüs İşitme Kaybı Yapar mı? Covid-19

Koronavirüs malumunuz günlerdir gündemde olan tekbir konu var. Aslında koronavirüs demek yerine Covid-19 demek daha uygun olacaktır çünkü koronavirüs değil koronavirüsler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Koronavirüs Tipleri:

  1. 229E (alpha coronavirus)
  2. NL63 (alpha coronavirus)
  3. OC43 (beta coronavirus)
  4. HKU1 (beta coronavirus)
  5. MERS-CoV (the beta coronavirus that causes Middle East Respiratory Syndrome, or MERS)
  6. SARS-CoV (the beta coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome, or SARS)
  7. SARS-CoV-2 (the novel coronavirus that causes coronavirus disease 2019, or COVID-19)

Bizim şuan mücadele etmiş olduğumuz SARS-CoV-2 yani COVID-19.

Koranavirüs İşitme Kaybı, Koronavirüs

Bu virüslerin işitmeye bir etkisi doğrudan yok ama sonuç olarak bir viral enfeksiyon olabileceği için orta kulak iltihaplarına sebep olup işitmeye etki etmektedir. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse: Otitis media, orta kulak sıvısının enfeksiyonu olarak tanımlanır. Akut otitis media (AOM), kronik süpüratif otitis media (CSOM) ve efüzyonlu otitis media (OME) içeren bir hastalık spektrumudur. Akut otitis media, üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben acil serviste en sık görülen ikinci pediatrik tanıdır. Orta kulak iltihabı herhangi bir yaşta ortaya çıkabilse de, en yaygın olarak 6 ila 24 aylık arasında görülür. Orta kulağın enfeksiyonu viral, bakteriyel veya her ikisiyle birlikte koenfeksiyona bağlı olabilir. Orta kulak iltihabına neden olan en yaygın bakteriyel organizmalar Streptococcus pneumoniae, ardından tiplenemeyen Haemophilus influenzae (NTHi) ve Moraxella catarrhalis’dir.

Konjugat pnömokok aşılarının kullanılmasını takiben, pnömokok organizmaları aşı olmayan serotiplere dönüşmüştür. Orta kulak iltihabının en yaygın viral patojenleri arasında solunum sinsityal virüsü (RSV), koronavirüsler, influenza virüsleri, adenovirüsler, insan metapneumovirüs ve picornavirüsler bulunur. Otitis media, fizik muayenede objektif bulgular ve semptomlar ile birlikte klinik olarak teşhis edilir. Orta kulak iltihabının tanısına yardımcı olmak için pnömatik otoskop, timpanometri ve akustik reflektometri gibi çeşitli teşhis araçları mevcuttur. Pnömatik otoskopi en güvenilir olanıdır ve otoskop, timpanometri ve diğer yöntemlere kıyasla daha yüksek hassasiyet ve özgüllüğe sahiptir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

Orta kulak iltihabının antibiyotiklerle tedavisi tartışmalıdır. Uygun tedavi olmadan, orta kulaktaki süpüratif sıvı, bitişik anatomik bölgelere uzanabilir ve timpanik membran (TM) perforasyonu, mastoidit, labirentit, petrosit, menenjit, beyin apsesi, işitme kaybı, lateral ve kavernöz sinüs trombozu, ve diğerleri. Tedaviyi çevreleyen tartışmalar ve komplikasyon riskleri nedeniyle, OM tedavisi için kurallar vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, otitis media tanısı konmuş bir tedavinin temel dayanağı yüksek doz amoksisilindir ve iki yaşın altındaki çocuklarda en yararlı olduğu bulunmuştur. Hollanda gibi ülkelerde tedavi başlangıçta beklemektedir ve çözülmezse antibiyotikler gereklidir. Bununla birlikte, dikkatli bekleme kavramı ABD’de tam olarak kabul görmemiştir. Steroid olmayan ilaçlar ve asetaminofen gibi analjezikler, orta kulak iltihabı olan hastalarda etkili ağrı kontrolü elde etmek için tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 214 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (3 yorum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara