İşitsel Deprivasyon Nedir?

İşitsel deprivasyon(yoksunluk), işitmenin santral yolaklarının nerdeyse her bir segmentinde dejenarasyonlara neden olmaktadır. Yapılan hayvan çalışmalarındaki bulgular göstermiştir ki izlenen dejenasyonlar;

İşitsel Deprivasyon
  • Spiral ganglion hücreleri, anteroventral koklear nukleus, ventral koklear nukleus yoğunluğunda azalma,
  • Kortiko-kortikal ve kortiko-talamik bağlantılarda kortikal sinaptik aktivitelerin azalması,
  • Beyin sapındaki nukleuslar arasında nöral yayılımlardaki değişiklikler,
  • Kortikal piramidal hücrelerde primer dentritlerin sayısında azalma,
  • Görsel fonksiyon alanının işitsel kortikal alanlara yayılımı .

Çalışmalarda, kobay, baykuş, kedi gibi hayvanlarda bu santral işitme sistemindeki değişiklerler ortaya koyulmuştur. Yapılan bir çalışmada, çok ileri derecede işitme kayıplı kişilere karşın normal işitenlerde ventral koklear nucleustaki belirli bir nöron popülasyonun boyutunu araştırmışlardır. Hücre boyutunun nomal işiten grubuna göre işitme kayıplı grupta normal boyuttan %50 azalmaya kadar değişkenlik gösterdiği belirtilmiştir. Bu büyük orandaki değişikliklerdeki en önemli faktör, işitsel deprivasyonun süresi olarak ifade edilmiştir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara