Santral İşitme Anatomisi 2020

Santral İşitme Anatomisi 2020

Santral İşitme Anatomisi Giriş

Santral İşitme Anatomisi: İşitsel nöronların aksonları biraraya gelerek, VIII. kraniyal sinirin koklear dalını oluşturur. Her bir akson, ipsilateral medulladaki serebellopontin köşede yer alan dorsal ve ventral koklear nukleuslara girmek için dallara ayrılır. Serebellopontin köşe, pons ve medullanın birleşme yerinde bulunur. Koklear nukleusların bu ikisi hariç işitsel yollar boyunca tüm yapılar bilateral uyaran alır. Bu yüzden, bu seviyede işitsel yollarda olabilecek bir hasar tek taraflı işitme kaybı ile sonuçlanır. Dorsal ve ventral koklear nukleus nöronları, işitsel yolların ikincil nöronlarıdır.

Santral İşitme Anatomisi, Santral İşitme Yolağı
Santral İşitme Anatomisi:Santral İşitme Yolağı

Bu nöronların aksonlarının çoğu beyin sapına girmeden önce çaprazlaşır. Liflerin sadece küçük bir kısmı ipsilateral olarak devam eder. Çaprazlaşan liflerin çoğu superior oliveri kompleks’teki nöronlarla sinaps yapar. Superior olive (trapezoid body’nin dorsal nukleusu), alt pontin tegmentumda, ventrolateral tarafta yer alan bir hücre grubudur. Superior olive, hem ipsi hem de kontralateral dorsal ve ventral koklear nukleuslardan lifler alır. Bazı çaprazlaşan lifler superior olive’i atlayarak doğrudan beyin sapında inferior kollikulus’a girer. Superior olive daha çok sesin horizontal lokalizasyonu, iki kulaktan alınan işitsel inputun şiddeti ve ulaşma zamanındaki farklılıklarla ilişkili gibi görünmektedir.

Ses kaynağına yakın olan kulak sesi alır ve sesin şiddeti o kulakta daha çok hissedilir. Ayrıca işitsel sistemin tüm kısımlarında olduğu gibi superior olive de tonotopik organizasyona sahiptir. Tonotopik organizasyon farklı frekansların belirli bölgelerde maksimum cevaba ulaşmasıdır. Bu prensibe frekans kodlama yeri de denir. Medial superior olive alçak frekans sesleri, lateral superior olive yüksek frekans sesleri alır ve işlemler. Superior oliveri nukleus’tan çıkan aksonlar trapezoid body’ye girer. Liflerin yaklaşık yarısı ventral lateral lemniskus’a ve inferior kollikulus’un orta beyin çekirdeğine gelir. Geriye kalan lifler, aynı taraftaki lateral lemniskus’a doğru devam eder.

Lateral lemniskus, superior oliveri nukleus ve inferior kollikulus arasında yer alır. Tüm işitsel lifler, inferior kollikulus’ta birleşir. İnferior kollikulus, korpora quadrigemina’nın bir kısmıdır. İnferior kollikulustan çıkan liflerin büyük bir kısmı ipsilateral olarak yukarı doğru yayılır ve talamusun medial genikulat body kısmına gelir. Geriye kalan az sayıdaki lif ise çaprazlaşarak diğer taraftaki inferior kollikulusa ve sonra o tarafın medial genikulat body’sine gider. İnferior kollikulus aynı zamanda işitsel-motor integrasyonu etkileyen serebelluma ve işitsel-görsel integrasyonu sağlayan superior kollikulusa da işitsel lifler gönderir. Son olarak medial genikulat body’den çıkan işitsel lifler primer işitsel kortekse (AI) girer.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

İşitsel korteks primer işitsel korteks ile akustik ve diğer sensör inputları alan asosiyasyon alanlarından oluşur. Broadmann’in 41. ve 42. alanları olarak adlandırılan primer işitsel korteks, temporal lobun üst bölgelerinde, spesifik ve spesifik olmayan işitsel alanlarla çevrelenmiştir. Asosiyasyon alanları primer korteksi dil, konuşma, somestetik ve görsel alanlarla ilişkili olan frontal ve temporoparietal alanlarla bağlar. Bazilar membrandan başlayan tonotopik organizasyon, işitsel korteks’ te sonlanır. İşitsel korteksin medial kısmında yüksek frekanslar algılanırken, lateral kısmında alçak frekanslar algılanır .

539194 nolu tez çalışmasından alıntı yapılmıştır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 214 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara