Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller (c-VEMP)

Servikal Vestibüler Uyarılmış Potansiyeller (c-VEMP) ile sakküler fonksiyonun ve inferiör vestibüler sinirin değerlendirildiği düşünülmektedir. c-VEMP testinde, bir kulağa ses verilerek aynı taraftaki SKM kasında oluşan miyojenik aktivite ölçülür. Ölçüm sırasında hastanın yatar ya da oturur pozisyonda SKM kasını beli bir oranda kasması sağlanır. c-VEMP testinde elektrodun aktif olanı SKM kasının orta 1/3’ü üzerine, aktif olmayan elektrod SKM kasının sternuma yakın olan bölgesine yerleştirilir. Ayrıca bir toprak elektrod kullanılarak alın tarafına yerleştirilerek ölçüm gerçekleştirilir.

Yazar Hakkında
Toplam 239 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Tez ve ödev konularınızda danışmanlık almak için eodev@metokondri.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara