Presbiakuzi

Presbiakuzi: İnsanlarda yaş ilerledikçe tüm sistemlerde olduğu gibi işitme yollarında da fonksiyon bozuklukları meydana gelir. Yaşa bağlı olarak oluşan ve her iki kulakta simetrik olarak görülen işitme bozuklukları ‘presbiakuzi’ olarak adlandırılmaktadır. Bu çeşit işitme kayıpları sensörinöral tipte olup, hem kokleada hem de nöral bölgede oluşan dejenerasyondan kaynaklanmaktadır. Genellikle tinnitus işitme kaybına eşlik eder. İşitme kaybı sessiz bir ilerleme gösterir. Çoğunlukla çevresindekiler kişinin kendisinden önce işitme kaybını fark eder. Yaşa bağlı işitme kaybı bulunan kişilerin en sık yakınmaları, sesi duydukları fakat anlayamadıkları şeklindedir. Buna ek olarak hızlı konuşanları anlamada ve gürültülü ortamlarda kelimeleri ayırt etmede güçlük tarif edilir.

Yaşa bağlı işitme kaybı bulunan hastaların odyogramlarına bakıldığında alçak frekanslarda işitme eşikleri normal sınırlar içerisindeyken, konuşma frekansları olarak kabul edilen yüksek frekanslarda (500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz) düşüş görülmektedir. Bu yüzden presbiakuzili hastalar tiz sesleri duymakta ve bu frekanslardaki konuşma seslerini anlamakta güçlük yaşarlar. Presbiakuziyi histopatolojik olarak değerlendirecek olursak, nedenlerini Sensöriyel (tüylü hücrelerin kaybı), Nöral (spiral ganglionda nöron kaybı), Metabolik ve (striavaskülaris atrofisi), Mekanik nedenler (bazilar membran kalınlaşması) olarak 4 gruba ayırabiliriz.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 214 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara