İç Kulak Fizyolojisi

İç Kulak Fizyolojisi: İç kulakta ses titreşimleri oval pencereye ulaştıktan sonra perilenf sıvısını yuvarlak pencere ve oval pencere arasında hareket ettirerek ses iletimini gerçekleştirmektedir. Perilenf sıvısındaki titreşme sesin havadaki moleküllerin sıkışma ve gevşeme durumundan farklıdır. Bu titreşme daha çok bir sütun hareketi biçiminde oluşmaktadır. Kokleada ses dalgalarının yayılımı çeşitli teorilerle açıklanmaktadır:

  1. İlerleyen Dalga Teorisinde; skala vestibüli, skala timpani yada skala media’da oluşan ses titreşimleri baziler membranda yer değişimlerine yol açarak bir dalga şeklinde ilerlemektedirler. Bu dalga ilk olarak baziler membranın bazal kısmından başlar, apekse doğru ilerler. Bu iletilen ses dalgasının amplitüdü maksimum seviyeye ulaşır ve titreşimler sona erdikten sonra faz değiştirirler. Titreşim bölgesinin en fazla olduğu yerden başlayarak sıvılarda girdap şeklinde hareketler oluşmaya başlamaktadır. (23). Frekanslar için baziler membran üzerinde belirli bir titreşim bölgesi vardır. En yüksek amplitüdle titreşen yer, yüksek frekanslarda bazal bölgeye yakındır. İşitsel enerjinin frekansı azaldıkça baziler membranın en çok titreşen bölgesi kokleanın en üst bölgesine yaklaşır. Baziler membranın bazal kısmı katı ve dar, apeks kısmı ise daha esnek ve geniş bir yapıdadır. Ses şiddeti ne kadar çok artarsa titreşen en büyük bölgedeki amplitüd de buna bağlı olarak en yüksek seviyede olacaktır.

 

  1. Yer teorisi; baziler membran ve üzerindeki korti organı bir rezonatör gibi çalışmaktadır. Yüksek frekanslar baziler membranın bazal bölgesi ile alçak frekanslar, bazal membranın apeks kısmında algılanmaktadır.

 

  1. Frekans teorisi; frekansların algılanması, işitme siniri ne kadar çok impuls oluşturursa frekanslar da buna bağlı olarak oluşmaktadır. Ses hangi frekans aralığında oluşuyorsa o frekansın sıklığı kadar işitme siniri uyarılmaktadır. İşitme sinirindeki lifler, saniyede en çok 1000 defa uyarılabilir. Farklı zamanlarda diğer sinir liflerinin senkronize çalıştığı düşünülse de, frekans teorisi, 500 Hz ve daha alçak frekansları kapsayacaktır.

 

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
  1. Yayılım teorisi; yer ve frekans teorisi ile birlikte açıklanmaktadır. 5000 Hz’e kadar olan seslerin algılanması, ard arda sinir impulslarının oluşması ile açıklanmaktadır. 500 Hz’in üstündeki seslerin algılanması yer teorisi ile açıklanmaktadır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 214 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara