MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ: MULTİKOMPONENT (GENİŞ BANT)

MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ: MULTİKOMPONENT (GENİŞ BANT)

MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ: MULTİKOMPONENT (GENİŞ BANT)

MULTİFREKANS MULTİKOMPONENT (GENİŞ BANT) TİMPANOMETRİ Admitans ve impedans ters orantılır kavramlardır.

Admitans ve impedans ters orantılır kavramlardır. OK sistemini oluşturan yapılar OK kütlesini oluştururken aynı zamanda katılık kompanentini oluşturular. Normalde kütle kompanenti, alçak frekans seslerin geçişini kolaylaştırırken; katılık kompanenti yüksek frekans seslerin geçişini kolaylaştırır. Sistemin katılığı artarsa alçak frekansların geçişi zorlaşırken, kütlesi artarsa yüksek frekansların geçişi zorlaşır.

Multifrekans timpanometrelerde 2 yöntem bulunmaktadır:

  1. (GSI timpanometrilerde mevcut.) 250 Hz’den başlayıp 50 Hz’lik aralıklarla tek tek uyaranları sisteme yollar ve her birine ait timpanogramları çizer. ( Bu bir sweep frekans ölçümüdür ve zaman alan bir işlemdir.) Bu yüzden;
  2. Yine bu frekansları kapsayan tek bir uyaran vererek bu sorun geniş bant timpanometri ile çözülmüştür. ( Click ya da chirp uyaran ile)

226 Hz’den 8kHz’e kadar tüm frekanslar için timpanometrik ölçüm yapmış oluruz. 226 Hz için geçerli olan durum, yüksek frekanslara (YF)  doğru gidildikçe kaybolur. OK sistemi 226 Hz alçak frekansa (AF) davrandığı gibi yüksek frekansa davranmaz. Çünkü YF’lere doğru gidildikçe kondüktans ve suseptans özellikleri ölçümü yakından ve fazlasıyla etkilemeye başlıyor. AF ölçümlerde sadece admitans ölçümü yapıyoruz. Admitans ölçümü yaptığımızda normal bireylerde genelde tek bir tepe noktası gözükür. Ama YF’lara gittiğimizde timpanogramların şekli farklılaşır. Çünkü saseptans ve kondüktans etki etmeye başlar. YF prob tone’da en çok 1kHz kullanılır. kHz’e gidildikçe timpanonun şekli değişir. Fakat bununla birlikte YF prob tone’da faz açısı gibi parametreler de önemlidir.

Faz açısı kaç olursa sistem rezonans olur?

Faz açısı 0° olduğu zaman sistem rezonanstadır. Faz açısı 45° olduğu zaman suseptans ve kondüktans eşit etki ediyor.

Multifrekans Timpanometride Neleri Değerlendiriyoruz?

  1. OK sisteminin rezonans frekansını(RF)  hesaplıyoruz. ( Yetişkinlerde OK’nın RF’ı genellikle 800 Hz ile 1200Hz arasında değişiyor.) RF’yi bilerek patolojilerde neyi ayırt ederiz? RF’nin artması demek, sistemde katılığın arttığı anlamına gelir. RF’nin azalması demek, sistemde kütlenin baskın hale geldiğini gösterir. Katılığın artması sistemde katılık etkisini arttıran bir patoloji olduğunu gösterir.(Örn: otoskleroz) Kütle artış RF’da azalmaya neden olur. (Örn: EOM)
  2. Statik admitans; Complians diye geçen edmitans değerlerimiz 1kHz’de farklıdır. (çalışmadan çalışmaya normatif datalar değişmekte.)
  3. 45°’lik faz açısının sağladığı RF bulabiliyoruz. Bunu bulabilmemiz neden önemli? Normal yetiştik bir bireyde 45°’lik faz açısının yakaladığı frekans değerini bilirsek, buradan sapmalar bize patolojik açından anlamlı bilgiler verecektir.
  4. Timpanogram konfigürasyonu; RF’yi cihaz vermiyorsa da biz anlayabilir/görebiliriz. Timpanogramın şeklinin tek bir tepe noktasından birden fazla tepe noktası haline döndüğü ilk nokta RF’dir.

Multifrekans timpanometride rezonans frekansını artması ne anlama geliyor?

RF’nin artması demek, sistemde katılığın arttığı anlamına gelir. RF’nin azalması demek, sistemde kütlenin baskın hale geldiğini gösterir. Katılığın artması sistemde katılık etkisini arttıran bir patoloji olduğunu gösterir.(Örn: otoskleroz) Kütle artış RF’da azalmaya neden olur. (Örn: EOM)

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

Admitans ve impedans ilişkisi nasıldır?

Admitans ve impedans ters orantılır kavramlardır. OK sistemini oluşturan yapılar OK kütlesini oluştururken aynı zamanda katılık kompanentini oluşturular. Normalde kütle kompanenti, alçak frekans seslerin geçişini kolaylaştırırken; katılık kompanenti yüksek frekans seslerin geçişini kolaylaştırır. Sistemin katılığı artarsa alçak frekansların geçişi zorlaşırken, kütlesi artarsa yüksek frekansların geçişi zorlaşır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 5 yazı
İrem İmir
İrem İmir
Merhaba ben İrem, Üsküdar Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Bana iremimir@gmail.com adresinden ulaşabilirsin. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara