ABR’DE CHIRP UYARAN VE ARTAN KLİNİK ÖNEMİ

ABR’DE CHIRP UYARAN

İşitsel Beyin Sapı Yanıtları (ABR) :

İşitsel uyaranın gönderimini takiben ilk 10 msn”de elde edilen beyin sapı yanıtlarıdır. ABR”de 0-10 msn de ortaya çıkan yedi verteks pozitif dalga

bulunmaktadır. İlk beş dalga özellikle klinikte yaygın ilgi ve kullanım alanı bulmuştur. Bu dalgalar Jewett ve Williston tarafından romen rakamları ile simgelenmiştir. Ayrıca okuyunuz

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

ABR”nin değerlendirilmesinde esas alınan temel kriterler,

dalgaların mutlak latansları, dalgalar arası latanslar, dalga amplitüdleri ve dalga morfolojisidir.

ABR testinin kullanıldığı temel alanlara bakılacak olursa:

  1. İşitme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Amacıyla Kullanımı
  2. Nörootolojik Hastalıklarda Tanısal Amaçlı Kullanımı
  3. İntraoperatif Monitorizasyon Amacıyla Kullanımı

ABR Testinde Kullanılan Uyaran Çeşitleri :

  1. Click Uyaran: Kokleanın daha çok 2-4 KHz bölgesini etkilemektedir. Click uyaranın ABR”de kullanımı yaygındır. Ancak click uyaran şeklinde ses dalgasının kokleanın bazalinden apeksine kadar ulaşması zaman alır. Düşük frekans bölgesi yüksek frekans bölgesinden milisaniyeler sonra uyarılabilmektedir. Bu nedenle basiller membran hücreleri aynı anda uyarılamaz ve sonuçta sinir hücrelerinin depolarizasyonu da aynı anda olmaz ve sinir liflerinde nöral aktivite uzar. Bu durum Koklear Travel Delay (Koklear Dalga Gecikmesi) olarak tanımlanır ve Click uyaranın bir dezavantajıdır.
  • Tone-Burst Uyaran : Özellikle infant ve küçük çocuklarda frekansa özel işitsel fonksiyonlar hakkında bilgi elde etmek amacıyla kullanılan kısa süreli uyarılara Tone-Burst uyaran adı verilmektedir. Tone-Burst uyaran çeşidinde 500, 1000, 2000, 4000 Hz frekanslar kullanılmaktadır.
  • Chirp Uyaran : Kokleadaki dalga gecikmesini (Cochlear Travel Delay) telafi etmek amacıyla geliştirilmiştir. Click uyaran ve CE-Chirp uyaran

aynı frekans spektrumuna sahiptir. İkisi de geniş bantlı uyarandır. Ancak CE-Chirp uyaran şeklinde; kokleadaki bütün frekans bölgelerini aynı anda uyarabilmek amacıyla düşük, orta ve yüksek frekanslı komponentlerin gönderilme zamanı değiştirilmiştir. CE-Chirp uyaran şeklinde düşük frekanslı sesler kokleaya yüksek frekanslı seslerden daha önce gönderilerek tüm frekansların basiller membran üzerindekikarakteristik bölgelere aynı anda ulaşımı sağlanmaktadır. Böylece kokleanın tüm bölgelerinin aynı anda depolarizasyonu ile yüksek amplitüdlü dalgalar elde edilebilmektedir.

Rodrigues ve ark. tarafından normal işiten 12 yetişkinde 80 ve 60 dB nHL gibi yüksek düzeylerde CE-Chirp ABR dalga latansları Click ABR dalga latanslarından kısa bulunurken, 40 ve 20 dB nHL”de ise CE-Chirp ABR dalga latansları Click ABR dalga latanslarından daha uzun bulunmuştur. Aynı zamanda 80 dB nHL altındaki düzeylerde (60, 40, 30, 20, 10 dB nHL) CE-Chirp ABR ile Click ABR”ye göre daha büyük V. dalga amplitüdleri elde edilmiştir.
Cebulla ve ark. tarafından 96 yenidoğanda 60 dB nHL ve 40 dB nHL”de; CE- Chirp ABR (I. , III. ve V.) dalga amplitüdlerinin Click ABR dalga amplitüdlerinden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda CE-Chirp ABR test süresi Click ABR test süresinden daha kısa bulunmuştur  
Khorsand Sabet ve ark. tarafından normal işiten 15 bireyde 20, 40, 60 dB ses şiddetinde CE-Chirp ABR V. dalga amplitüdleri, Click ABR V. dalga amplitüdlerinden daha büyük bulunmuştur.  
Stuart ve ark. tarafından 23 yenidoğanda 30 dB nHL”de CE-Chirp uyaran ile Click uyarandan daha büyük V. dalga amplitüdleri elde  edilmiştir.    

Metnin tamamını okumak ve kaynakçaya ulaşmak için linke tıklayınız :    http://kbb-forum.net/journal/uploads/pdf/pdf_KBB_418.pdf

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 4 yazı
Berkay Saldırım
Berkay Saldırım
×

Bir Şeyler Ara