Metz Recruitment Testi Nedir Nasıl Yapılır?

Metz Recruitment Testi Nedir?

Metz testi stapes refleks eşikleri ve odyometrik eşikler arasındaki farkı göz önüne alır. Pratik uygulamalarda en iyi, en basit en objektif ve en anlamlı bir rekruitman testidir. Stapes refleks eşiği ile pürton odiometri eşiği karşılaştırılırsa normal insanlara nazaran koklea patolojisi olanlarda iki eşik arasındaki açıklık çok azalır. Yani stapes refleksi çok düşük etkilerde elde edilir. Litaratürde refleks eşiği ile işitme eşiği arasındaki fark 60dB ve aşağısı ise Metz pozitif denir ve koklear patalojiye işaret eder.
-AR’ın olmayışı tanı koymada çok yararlıdır. Refleks çeşitli nedenlerle olmayabilir.
a)Ölçülen kulakta
 1-Orta kulak patolojisi
 2-Yedinci sinir patolojisi
b)Uyarılan kulakta
 1-Orta derecede İTİK
 2-İleri derecede Koklear işitme kaybı
 3-Sekizinci sinir patolojisi
 4-Beyin sapı akustik refleks yollarında kopukluk

Metz Recruitment Testi Nasıl Yapılır?

Metz Recruitment

Önce 500Hz, 1000Hz, 2000Hz ve 4000Hz’ deki stapes contralateral (kulaklığın takılı olduğu kulağın) refleks eşikleri tesbit edilir. Bu yaklaşık odyometrideki aynı frekanstaki işitme eşiğinin 70-75 dB üzerinde elde edilir. Bu ölçüm ipsilateral eşikler ile de yapılabilir. Ancak yaygın olarak contralateral eşikler kullanılmaktadır. Örnek: İmpedansmetride 1000Hz’ teki refleks eşiği 85dB elde edilmiş olsun. Odyometrideki aynı frekans olan 1000 Hz’ teki işitme eşiği de 15dB elde edilmiş olarak düşünelim. Bu durumda impedansmetride elde edilen refleks eşiği olan 85dB’ den odyometride elde edilen işitme eşiği olan 15dB çıkartılır. Sonuç 70dB elde edilir. Elde edilen sonuç 70dB olduğu ve dolayısı ile 60dB’ den büyük olduğu için metz negatiftir. Eğer sonuç 60dB ve daha aşağı (55,50,40.35,30dB gibi) olsaydı bu durumda metz pozitif olacaktı. Metz pozitifliği yukarıda da açıklandığı gibi koklear patalojiye işaret etmektedir.

Sonuç olarak Metz Recruitment Testi:

Yani : (İmpedansmetrideki 1kHz refleks eşiği) 85dB – (Odyometrideki 1kHz deki şitme eşiği) 15dB = 70dB

Aynı işlem diğer kulak ve öbür frekanslar için de tekrarlanır. Kontra (contra) 500Hz, 1000Hz, 2000Hz ve 4000Hz’te; İpsi refleks ise 500Hz, 1000Hz ve 2000Hz’ te bakılr 4000Hz’ te bakılmaz.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

İpsi ölçüm hakkında fikir ayrılıkları olduğu unutulmamalıdır. Yani bazılarına göre sadece 500Hz, bazılarına göre sadece 1000Hz’ te bazılarına göre ise sadece 2000Hz bakmak yeterlidir.

Bu içeriğe katkısı için Prof. Dr. Bülent Topuz hocamıza teşekkür ediyoruz.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (2 yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara