İŞİTME SİSTEMİNİN BASKILAMA ÖZELLİĞİ

İŞİTME SİSTEMİNİN BASKILAMA ÖZELLİĞİ

Başlangıçta koklear aktivite, elektrokokleografi teknikleri ile ya da işitsel sinirden direk kayıt ile ölçülmekteydi. 1956’da Galambos, daha sonra da diğer araştırmacılar; efferent sistemin beyin sapı seviyesindeki elektriksel stimulasyonunun ya da kontralateral akustik stimulasyonun supresyona yol açtığını açıkça göstermişlerdir. Galambos ve diğer araştırmacılar efferent sistemin, beyin sapı düzeyindeki elektriksel stimulasyonun ya da kontralateral akustik stimulasyonun supresyona sebep olduğunu göstermişlerdir.Kontralateral sinyaller düşük seviyelerde verilmektedir. Verilen sinyal seviyesi, test edilen kulağa geçecek ve stapedial refleks arkını çalıştıracak şiddet düzeyinin üstünde olmamalıdır. Kontralateral sinyal 18 verilerek yapılan efferent sistemin uyarılmasının karakteristik etkisi DTH’lerin supresyonudur.

Yapılan çalışmalar geniş bantlı fon gürültüsünde koklear efferent sistemin karışık sinyallerinin ayrılabilmesi yani sinyal gürültü oranını iyileştirmek için işlev görebilir görüşünü desteklemektedir. Şu anki ortak görüş, aktif transdüksiyon sürecinin, DTH’lerin efferent innervasyonu yolu ile olduğu şeklindedir. Ayrıca diğer deneysel sonuçlar olivokoklear sistemin akustik travmaya karşı korumaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir (Kemp, D.T, 2002).

Efferent işitsel sistem aktivasyonun fonksiyonel etkisi, dış tüy hücreleri yoluyla koklear aktivite inhibasyonudur. Supresyonun olmayışı, efferent işitsel sistemin disfonksiyonuna işaret eden patolojik bir bulgudur (Hall, J.W, 2000). Korti organında bulunan tüy hücreleri, efferent sistemin olivokoklear demeti ile innerve edilmektedir.

Olivokoklear demet fonksiyonu ile ilgili ilk çalışmalar dördüncü ventrikül tabanının yüzeyine yakın olarak elektrik uyaranı kullanılması ile yapılan hayvan deneyleri oluşturmaktadır(Hall, J.W, 2000; Moller AR,2000). Efferent işitsel sistemin uyarımı sonucunda; yuvarlak pencereden kaydedilen aksiyon potansiyellerinin amplitüdlerinin azalması, işitsel sinir ve endokoklear potansiyelin deşarj hızının azalması ve koklear mikrofonik aktivitesinde artma gibi bulgular elde edilmiştir ve daha sonra bu bulgular insanlarda da ispatlamıştır. Efferent yollar, kimyasal ya da cerrahi olarak kesilmesi ile çalışamaz hale getirildiği zaman, inhibitör etkiler ortadan kalkmaktadır (Hall JW, 2000).

Medial olivokoklear sistemin çaprazlaşmayan lifleri her iki koklea arası yolu oluşturur, böylece bir kulaktaki sesin diğer kulaktaki cevapları etkilemesi sağlanmış olur. Bu olay çift taraflı koklear etkileşim olarak adlandırılır, otoakustik emisyon ölçümünde non-invazif olarak kontralateral gürültü yoluyla ortaya çıkar ve dış tüy hücreleri tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir. Medial olivokoklear sistem, kontralateral akustik uyaran tarafından aktive edildiğinde, spontan ve uyarılmış otoakustik emisyon amplitüdlerinin her ikisinde de bir azalma şeklinde gözlenmektedir (Fışıloğlu, A., Katz, J, 1992). Çalışmalar kontralateral ses uyaranı ile oluşan efferent sistemin bu aktivasyonunun basiller membran tuning’ini ve otoakustik emisyonu değiştirebileceğini göstermektedir (Moller AR, 2000). Kontralateral uyaran ile uyarılmış otoakustik emisyon amplitüdündeki kontralateral 19 azalma ile çaprazlaşmayan medial olivokoklear efferent aktivite değerlendirilmektedir (Philibert, B., Veuillet, E., Collet, L, 1998).

Alt beyin sapı ve özellikle Superior Olivary Complex içinde, afferent ve efferent işitsel nukleuslar arasında snaps yapan nöral bağlantılar vardır. Kontralateral sesin oluşturduğu efferent bölgelerin aktivasyonu, olivokoklear demetten her iki koklea’ya geri dönen efferent sinyallerin iletilmesine yol açar. Kontralateral ses ile efferent sistem stimulasyonun karakteristik etkisi dış tüy hücresi fonksiyonunun supresyonudur (Hall JW, 2000).

Yazar Hakkında
Toplam 209 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (1 Yorum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara