[MAKALE] SAL Testi: İşitsel Keskinlik Seviyesi Normalizasyon Değerlerinin Bulunması

Yılmaz O., Kemaloğlu Y. K., Gündüz B., Gökdoğan Ç.

AMAÇ:

İşitsel Keskinlik Seviyesi (Sensory Neural Acuity Level=SAL) Testi koklear duyarlılık hakkında bilgi edinmek için; hava yolu (HY)nda ki tonlara olan maske etkisinin kemik yolu (KY) gürültüsü ile yapılmasına dayanan bir testtir. Bu çalışmada kliniğimizde kullanılmak üzere SAL testi için normalizasyon değerlerin bulunması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Herhangi bir odyovestibuler şikâyeti bulunmayan, ASHA standartlarına göre odyometrik tarama ve impedansmetrik ölçüm sonuçları ile işitmesinin normal olduğu belirlenen 10 erişkin olgu (20 kulak) bu çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların 500-1000-2000-4000 Hz saf ses işitme eşikleri ve Konuşmayı Ayırt Etme Eşikleri (KAE) tespit edilmiş daha sonra aynı hasta grubunda kemik yolu ile alın bölgesinden maksimum şiddette dar bant gürültüsü verilerek oluşturulan eşik kayması değerleri saptanmıştır. İşitme eşikleri ile maskeli olarak saptanan eşikler arasındaki fark SAL eşiği olarak belirlenmiştir.

BULGULAR:

Yapılan çalışma sonucunda SAL eşik değerleri; 500 Hz frekansta 50.75 (SD: 12.5), 1000 Hz frekansta 50.75 (SD: 9.35), 2000 Hz frekansta 37 (SD: 8.17), 4000 Hz frekansta 36.25 (SD: 5.35), KAE için ise 23 (SD: 9.9) bulunmuştur. SONUÇ: SAL testi geniş hava kemik yolu açıklığı olan işitme kayıplarında oluşabilecek hatalı maskelemeyi (maskeleme ikilemi) önlemek için kullanılabilecek bir metottur. Bu sayede normalizasyon değerlerinin belirlenmesinin işitme kaybı tipinin saptanmasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 213 yazı
Hakan Akyol
Hakan Akyol
Merhaba ziyaretçi, ben Odyolog Hakan. İstanbul Biruni Üniversitesi Odyoloji mezunuyum. Şuan bir rehabilitasyon merkezinde Odyolog olarak görev yapmaktayım. Bana ulaşmak istersen eğer akyolhakan50@gmail.com adresinde olacağım. Diğer danışmanlık hizmetleri için metokondridestek@gmail.com adresine ulaşınız.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara