İşitme Cihazı Odyogram Odyoloji Odyometri

İşitme Düzeyi (Hearing Level) 2019

İşitme Düzeyi (Hearing Level): Klinik odyometride şiddet, normal işitenler  ortalamasının temel alındığı bir desibel  skalasında ifade edilir. Bu skalada sıfır noktası, normal işiten geniş bir ...

Odyoloji Vestibüler

Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır 2019

İçindekiler Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır:İlke: Metod: Sonuçlar: Rinne Testi Nedir Nasıl Yapılır: İlke: Tek kulakta kemik ve hava iletiminin karşılaştırmasına dayanır. Metod: Hasta iki...

Stiffness ve Odyoloji
Odyoloji

Stiffness ve Odyoloji ?

İçindekiler Stiffness ve OdyolojiStiffness ve KütleStiffness ve Odyoloji + Titreşim HareketiStiffness ve Odyoloji + KulakStiffness ve Odyoloji + Otitis Media Stiffness ve Odyoloji Esneklik(Stiffness): Maddenin...

Odyoloji

[MAKALE] SAL Testi: İşitsel Keskinlik Seviyesi Normalizasyon Değerlerinin Bulunması

Yılmaz O., Kemaloğlu Y. K., Gündüz B., Gökdoğan Ç. AMAÇ: İşitsel Keskinlik Seviyesi (Sensory Neural Acuity Level=SAL) Testi koklear duyarlılık hakkında bilgi edinmek için; hava...

Odyogram Odyoloji

Odyologlar için SAL Testi Nedir Nasıl Yapılır 2019

Bu yazımızda sitemizde yer alan bir çok teste ek olarak Odyologlar için SAL Testi Nedir ve Nasıl yapıldığından bahsedeceğiz ek olarak SAL Testinin bulgularınada yer...

Odyogram Odyoloji

SAL Testinin 3 Önemli Avantajı

SAL Testi’ni kullanımının 3 önemli avantajının bulunduğu bildirilmiştir ve aşağıda sıralanmıştır (Eckley,2006): Bu yazıya başlamadan önce SAL Testi ile ilgili burada yer alan diğer içeriklere göz...

Odyogram Odyoloji

Stenger Testi Nedir Nasıl Yapılır

İçindekiler Stenger Testi Nedir Nasıl Yapılır:İlke: Metod: Sonuç Stenger Testi Nedir Nasıl Yapılır: İlke: Eğer sesler aynı frekansta fakat farklı şiddette her bir kulağa eş...

Odyogram Odyoloji Odyometri

Odyologlar için 1 Bakışta Kulak Muayenesi

Odyologlar için 1 Bakışta Kulak Muayenesi: Biz odyologlar olarak gelen hastalara öncelikle tek bir bakışta kulak muayenesi yapmamız gerekir. Aksi taktirde sonraki süreçte yapacağımız testlerin...

Odyogram Odyoloji

Koklea (İç Kulak) Nedir Ne değildir 2019

İçindekiler Koklea yanyana gelmiş 3 tüpten oluşur bunlar: Bazal Membran ve Kokleada RezonansKoklear Mekanik Transdüksiyon Farklı Frekanslar İçin Titreşimin Genlik KalıplarıKoklea’da İç ve Dış Tüylü...

Odyoloji

Odyoloji ve İşitme Araştırmaları Dergisi Ağustos 2019

Dergiye ulaşmak ve indrimek için derginin web sayfasını ziyaret ediniz. http://www.tjaudiologyandhear.com/cilt2_sayi2.html İçindekiler Erişkin İşitme Taraması Bulguları Konjenital İç Kulak Anomalileri Tipleri ve Görülme Sıklığı Gece Vardiyasında Çalışanlarda...

Odyoloji

Odyolojide Kemik Yolu Maskeleme 2019

Neden Kemik Maskeleme Yaparız? Kemik yolu ölçümlerinde, test edilen ve edilmeyen kulaklar arası söndürme etkisi çok azdır (5-10 dB). Kemik  yolu vibratörü ile kafatasında titreşimler...

Odyogram Odyoloji Odyometri

Odyometrik Sıfır(0) Nedir Ne değildir ?

Odyometrik Sıfır nedir? Odyometrik sıfır esasen; Test edilen frekansta; kulak zarını titreştirmek için gerekli minimum ses basınç seviyesini ifade eder. Sesin her bir frekansta dalga...

Odyoloji

Google ve Odyoloji El ele 2019

Google ve odyoloji uzmanları, işitme engelliler ve işitme kaybı yaşayanlar için iki ayrı aplikasyon geliştirdi. ‘Live Transcribe’ (Canlı altyazı) isimli aplikasyon, kaydettiği konuşmayı veya sesleri...

Yazılım

‘Error establishing a database connection’ hatası

‘Error establishing a database connection’ hatası wordpress kullanan kullanıcılar ömrü hayatı boyunca mutlaka bir kez başlarına gelmiştir. Bu hatanın bir çok sebebi olabilir ama en...

Odyoloji Odyometri

Otoskleroz ve Odyoloji 2019

İçindekiler Otoskleroz Tanımı ve TipleriOtoskleroz ve İşitme kaybıOtoskleroz ve TinnitusOtoskleroz ve Cerrahi TedaviOtoskleroz ve İşitme CihazıOtoskleroz ve OdyogramOtoskleroz ve Koklear OtosklerozOtoskleroz ve Akustik RefleksOtoskleroz ve...

Odyoloji

Serebral Palsi ve İşitme Kaybı

Serebral Palsi ve İşitme Kaybı Giriş Serebral Palsi için yapılan en son tanımlamalar bu motor bozukluğun, çeşitli sistemlerdeki etkilenimleri yanı sıra işitme, konuşma ve dilde...

odyolojik subjektif testler
Odyoloji

Baştan Sona Odyoloji ve Odyoloji Testleri

Odyoloji, işitme kayıplarının tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Otolojik problemi olan bir hastanın diagnostik incelemesi ve işitme kaybının rehabilitasyonu için işitmenin...

Teknoloji

Biyokimyasal Benzeri Bir Kimyasal Tepkime Ağı Keşfedildi

Strazburg Üniversitesi’nden Joseph Moran liderliğinde bir ekip, iki küçük biyomolekül olan glioksilat ile pirüvatın demir tuzu zengini suda karıştırılması sonucunda, canlılığın temel biyokimyasını andıran bir...

Teknoloji

Hidrojel ve Güneş Enerjisi Kullanan Yeni Bir İçme Suyu Teknolojisi Geliştirildi

Giriş Birleşmiş Milletler’e göre dünyada her hafta 30.000 insan, sağlıksız su içtiği veya kullandığı için ölüyor. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmakla birlikte,...

Akademik

Vestibüler Sistem: Nörolojik Değerlendirme

Vestibüler Sistem: Nörolojik Değerlendirmesinde birçok test yöntmi mevcuttur aşağıda bu testler kısaca ne için kullanıldığı ve sonucu hakkında bilgi verilmiştir. İçindekiler a. Parmak burun testi...

×

Bir Şeyler Ara